Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

De amateursportorganisatie mag niet al een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS.
Pagina afdrukken

Ook de sportsector is hard geraakt door de gevolgen van de corona maatregelen. Ook amateursportorganisaties kunnen namelijk kampen met doorlopende lasten terwijl de inkomsten dalen. Nu blijkt dat veel van deze organisaties te klein zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden bij de bestaande tegemoetkomingen (TOGS, TOZO, NOW), is er een aparte tegemoetkoming voor hen in het leven geroepen. De regeling is opgenomen in de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19.
 

Voor wie?

Voor de tegemoetkoming komen alle privaatrechtelijke met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk in aanmerking. Dit zijn dus zowel verenigingen en stichtingen als BV’s zonder winstoogmerk. Verder moet de amateursportorganisatie vallen onder één van de SBI-codes, die zijn opgenomen in de beleidsregel. Tot slot moet de sportorganisatie in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 een omzetverlies hebben gehad van minimaal 20% als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. 

De amateursportorganisatie mag overigens niet al een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS.
 

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalig bedrag van maximaal € 3.500 voor de doorlopende lasten van een amateursportorganisatie. Het bedrag aan tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten in de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. De hoogte van de tegemoetkoming staat opgenomen in de beleidsregel en is als volgt:


 

Aanvragen

De aanvraag voor deze tegemoetkoming kan vanaf 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020  worden gedaan. Sportorganisaties kunnen de tegemoetkoming aanvragen met een formulier via www.dus-i.nl. 

Meer weten?

mr. Christine van de Lagemaat

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

fiscalist - MKB

lagemaat@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • herstructurering
  • inkomstenbelasting
  • fiscale aangiften
  • werkkostenregeling
  • grensoverschrijdend werken

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

fiscalist - MKB

rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • bedrijfsoverdracht
  • belastingadviseur
  • mkb-generalist
  • agrarische sector
23-07-2020