Individueel uitstel vaststelling TVL 2021 Q1 en verplichte OKB

Individueel uitstel vaststelling TVL 2021 Q1 en verplichte OKB

Individueel uitstel is mogelijk, maar let op de juiste wijze van uitstel aanvragen!
Pagina afdrukken
Op 1 september jl. is het controleprotocol TVL 2021 Q1 voor MKB-ondernemingen voor aanvragen tot subsidievaststelling van € 125.000 en meer beschikbaar gesteld door de NBA. De werkzaamheden zoals deze zijn beschreven in dit controleprotocol dienen uitgevoerd te worden conform Standaard 4416N ‘Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling’.
 
Onderdeel van deze Standaard is een verplichte opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) (zie artikel 20 van deze Standaard). Uiterlijk op 30 september 2021 dient de aanvraag tot vaststelling ingediend te worden, inclusief accountantsproduct. Wij realiseren ons dat deze termijn voor veel kantoren erg kort is, zeker gezien het feit dat in deze termijn ook de verplichte OKB uitgevoerd dient te worden. Wij hebben overleg gehad met de NBA en de commissie Copro en door hen is aangegeven dat er individueel uitstel mogelijk is.
 

Maar hoe werkt individuele uitstel in de praktijk en hoe lang is deze termijn?

Op 13 september jl. is er overleg geweest tussen RVO en Auxilium. Hierbij is met name gekeken naar de (praktische) invulling van dit uitstel. Mocht u als kantoor de deadline van uiterlijk 30 september 2021 niet halen dan adviseren wij uw cliënt de volgende stappen te volgen:
 1. Op de website van de RVO gaat uw cliënt naar de beheermodus van de TVL 2021 Q1
 2. Vervolgens voert uw cliënt alle gegevens juist in, zodat de aanvraag tot vaststelling geheel compleet is
 3. In het veld ‘accountantsproduct’ kan de samenstellingsverklaring nog niet geupload worden (immers de werkzaamheden zijn voor de deadline niet afgerond)
 4. Uw cliënt upload een blanco pagina bij het ‘accountantsproduct’. Hierop wordt vermeld dat er individueel uitstel gevraagd wordt.
 5. Naar aanleiding van het overleg met de RVO wordt geadviseerd hiervoor een ruime uitsteltermijn te hanteren. Op het moment dat een te beperkte uitsteltermijn toch overschreden wordt, kan dit volgens de RVO consequenties hebben.
 6. Wat is een ruime uitsteltermijn? Naar aanleiding van het overleg met de RVO adviseren wij u om hiervoor 2 maanden aan te houden, zodat er ook voldoende tijd is om ook een OKB uit te laten voeren. 
​Wij realiseren ons dat er een verschil kan ontstaan tussen de gegevens in de aanvraag tot vaststelling TVL 2021 Q1 en de gegevens die uiteindelijk zijn opgenomen in het accountantsproduct. Wij adviseren u bij verschillen dit kenbaar te maken aan de RVO, zodat de door uw cliënt ingevulde aanvraag gewijzigd wordt.
 

Wij kunnen u helpen!

Binnen het team van Auxilium is veel kennis aanwezig voor de uitvoering van de OKB. Wij doen dit graag voor u, maar voor het op tijd uitvoeren van de OKB adviseren wij u niet te lang te wachten met het inplannen. Voor het efficiënt uitvoeren van een OKB vragen wij u om onderstaande stukken aan ons te mailen:
 • Afgewerkt werkprogramma
 • Getekende opdrachtbevestiging
 • Cliëntacceptatie of -continuatie
 • Recent uittreksel KvK
 • Actuele bedrijfsbeschrijving, inclusief organigram (groep)
 • Beschikking voorschot TVL Q1 2021
 • Vaststellingsverzoek RVO (email)
 • Aanvraag tot vaststelling, inclusief 'Lijst met KvK nummers verbonden ondernemingen'
 • Onderbouwing 'Lijst met KvK nummers verbonden ondernemingen'
 • Aansluiting omzet financiële administratie met BTW aangifte en aanvraag voor zowel de subsidieperiode als de referentieperiode
 • Getekende LOR (indien al aanwezig op het moment dat de OKB uitgevoerd wordt)
 • Samenstellingsverklaring, inclusief gewaarmerkte aanvraag tot vaststelling (indien al aanwezig op het moment dat de OKB uitgevoerd wordt)
 • Eventueel besprekingsverslag en/of overige opmerkingen en/of documenten die van belang kunnen zijn voor de OKB


Wilt u een OKB door ons laten uitvoeren; stuur dan een mail aan Jan Mooren.
Jan laat u vervolgens weten wanneer de uitvoering is ingepland en wanneer de bovenstaande stukken dus gemaild moeten zijn. 
Bekijk alle blogs

Meer weten?

Jan Mooren AA

Individueel uitstel vaststelling TVL 2021 Q1 en verplichte OKB

accountant

j.mooren@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • accountancy
15-09-2021