Tips voor de eigenwoningregeling

Tips voor de eigenwoningregeling

Bent u op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving?
Pagina afdrukken
Vrijwel elk jaar worden er wijzigingen doorgevoerd in de fiscale wetgeving rondom de eigen woning. Ondanks dat de meesten van ons verwachten dat de eigenwoningregeling zijn langste tijd heeft gehad, bestaan er nog geen concrete plannen om deze af te schaffen. Belangrijk dus om goed geïnformeerd te blijven. Wij geven u graag een aantal tips!

Wist u dat:
 • er nog ongeveer wekelijks nieuwe uitspraken over deze materie bijkomen zoals over:
  - het bezitsvereiste voor de echtscheidingsregeling;
  - het vereiste van gerechtigdheid tot de waardestijgingen bij mede-eigendom (grotendeels);
  - het aflossen van een lening van de eigen BV waarbij boeterente in rekening wordt gebracht?
 • ​de belastingdienst kritisch kijkt naar de hoogte van de rente die in familie- en BV-verhoudingen over een eigen woning schuld wordt betaald?​
 • er ook per 2022 weer wijzigingen in de wettelijke regeling voor de eigen woning zijn aangebracht?
 • deze laatste wettelijke wijziging is voorafgegaan door een standpuntwijziging die ook voor reeds bestaande gevallen (gehuwden in gemeenschap van goederen) aanzienlijke gevolgen kan hebben (met terugwerkende kracht)?
 • ondanks deze wettelijke wijziging, voor samenwoners vaak toch een draagplichtovereenkomst nodig is?
 • de langstlevende partner bij overlijden van de ander gedwongen kan zijn de lening te herfinancieren (hij/zij moet op het deel van de overledene gaan aflossen)?
 • de (afschaffing van de) jubelton nog tot veel onduidelijkheid leidt voor de (toekomstige) eigen woningbezitters?
 • zelfs het kerstarrest van 24 december 2021 gevolgen kan hebben voor de toepassing van de eigen woning regeling (voor een buitenlands belastingplichtige)?
 • Een zogenaamde metterwoonclausule bij vruchtgebruiksituaties die zijn ontstaan door verkoop van het bloot eigendom aan de kinderen een manier kan zijn om de heffing van schenk- en/of erfbelasting te voorkomen (dus geen fictieve verkrijging bij overlijden)?
 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de eigenwoningregeling?

Wij praten u graag bij over deze en andere finesses van de eigen woning regeling. Hiervoor hebben we de volgende opties:
De eigenwoningregeling anno 2022 - 20 juni | 13.30-17.45 uur | Leusden
Fiscaliteit huwelijk en echtscheiding met extra aandacht voor de eigen woning - 28 juni | 13.00-18.15 uur | Leeuwarden
Zomercursus de eigenwoningregeling anno 2022 (scherp geprijsd) - 16 augustus | 13.30-16.45 uur | Leusden
Bekijk alle blogs

Meer weten?

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Tips voor de eigenwoningregeling

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • eigen woning
 • bedrijfsoverdracht
 • echtscheiding
 • mkb