Transitievergoeding in 2020: hoogte en berekening

Transitievergoeding in 2020: hoogte en berekening

Tip: Gebruik de Rekenhulp Transitievergoeding van het ministerie van Sociale Zaken om een indruk te krijgen van de hoogte van de transitievergoeding.
Pagina afdrukken
De maximale transitievergoeding bij ontslag in 2020 is € 83.000. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 83.000, dan maximaal een bruto jaarsalaris. Recht op een transitievergoeding heeft de werknemer sinds 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De hoogte van de maximale transitievergoeding wijzigt jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling overeenkomstig de ontwikkeling van de marktcontractlonen. Dit is gebeurd bij de Regeling van het ministerie van Sociale Zaken van 20 december 2019, Staatscourant 69523. In de Macro-Economische Verkenningen (MEV) is deze ontwikkeling van de marktcontractlonen voor het komende jaar geraamd. Daarbij wordt het bedrag afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. De ontwikkeling van de contractlonen is volgens de MEV geraamd op 2,5%. In 2019 was de maximale transitievergoeding € 81.000. Bij verhoging met 2,5% resulteert dit in een bedrag van € 83.025. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Met de gepubliceerde regeling is daarom met ingang van 1 januari 2020 het bedrag van € 81.000 gewijzigd in € 83.000.
 

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

De werknemer heeft sinds 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:
 1. De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
 2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.
 

Vervangende voorziening in cao

In een cao is vast te leggen dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Dit kan sinds 1 januari 2020 alleen nog maar bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook hoeft de vervangende voorziening niet meer gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Wel moet de voorziening bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide kan ook. 


Rekenhulp

Gebruik de Rekenhulp Transitievergoeding van het ministerie van Sociale Zaken om een indruk te krijgen van de hoogte van de transitievergoeding.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Transitievergoeding in 2020: hoogte en berekening

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht

mr. Renske Meij

Transitievergoeding in 2020: hoogte en berekening

jurist

meij@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ontslag
 • contractenrecht
 • arbeidsrecht
 • mediation
12-02-2020