Update TVL

Update TVL

TVL-regeling krijgt twee hardheidsclausules.
Pagina afdrukken

De laatst voorgestelde uitbreidingen zijn nog niet in de officiële stukken verwerkt of de volgende uitbreidingen cq. aanpassingen van de TVL zijn alweer bekend gemaakt. De aanhoudende lockdown vraagt om bredere financiële steun. Hieronder leest u de laatste wijzigingen.
 

Daadwerkelijke hoofdactiviteit telt

Voor de TVL gaat RVO uit van de SBI code zoals opgenomen in het Handelsregister op 15 maart 2020. Staatssecretaris Keijzer heeft in een Kamerbrief van 10 maart 2021 aangegeven dat de TVL-regeling twee hardheidsclausules krijgt. Deze hardheidsclausules zijn een gevolg van recente uitspraken van het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven) waarin het CBb heeft geoordeeld dat RVO zelfstandig onderzoek moet doen naar de feitelijke hoofdactiviteit van een onderneming indien de ondernemer van mening is een andere hoofdactiviteit te hebben dan blijkt op basis van de registratie op 15 maart 2020 in het Handelsregister.

Ondernemers kunnen, ondanks de verkeerde SBI code in het Handelsregister, toch in aanmerking komen voor TVL in geval zij voldoende weten aan te tonen dat de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt. Om dit mogelijk te maken, neemt de Staatssecretaris in de TVL-regeling twee gerichte hardheidsclausules op. Hiermee wordt het mogelijk dat de ondernemer in aanmerking komt voor TVL op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, dan wel een hogere subsidie krijgt op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, ook indien deze afwijken van de beschrijving van de activiteiten in het handelsregister op 15 maart 2020.

In de wijzigingsregeling van de TVL zijn de hardheidsclausules opgenomen. Deze wijzigingsregeling dient nog goedgekeurd te worden door de Europese Commissie. Na goedkeuring wordt de hardheidsclausule toegepast in de bezwaarprocedure en geldt met ingang van Q1 2021. De Staatssecretaris gaat bekijken of deze werkwijze in de TVL voor het tweede kwartaal al in de aanvraagprocedure geregeld kan worden.

De nieuwe procedure wordt via verschillende websites, zoal Rijksoverheid, RVO en KvK bekendgemaakt.  

Wellicht heeft u klanten die op grond van de hardheidsclausule toch recht hebben op TVL. In dat geval kunt u voor Q1 2021 in de bezwaarfase aantonen om welke werkelijke hoofdactiviteit het gaat.  
 

TVL tegemoetkoming gaat naar 100% in Q2 2021

Voor Q2 2021 gaat het subsidiepercentage van 85% naar 100%. Op verzoek van de Tweede kamer heef het kabinet daartoe besloten. Het maximale subsidiebedrag, dat in Q1 2021 is verhoogd naar € 550.000 voor MKB en € 600.000 voor niet-MKB, blijft wel gelijk.

Voor meer informatie over de TVL Q2 2021 verwijzen wij u graag naar de website van Rijksoverheid. 

Meer weten?

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Update TVL

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • eigen woning
 • bedrijfsoverdracht
 • echtscheiding
 • mkb

mr. Christine van de Lagemaat

Update TVL

fiscalist - MKB

c.lagemaat@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • herstructurering
 • fiscale aangiften
 • werkkostenregeling
 • grensoverschrijdend werken

mr. Daniël van der Veen RB

Update TVL

fiscalist

d.veen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • btw
 • de ondernemer
 • de dga en bv
 • bedrijfsoverdracht
17-03-2021