Versoepeling informatieformulier uitfaseren PEB

Versoepeling informatieformulier uitfaseren PEB

Termijn indienen 'informatieformulier afkoop of omzetting pensioen eigen beheer’ is verlengd van een maand naar een jaar. Let op: Is het pensioen uitgefaseerd voor medio december 2017 en is daarbij verder aan alle formaliteiten voldaan? In die gevallen moet het formulier voor 12 december 2018 worden aangeleverd.
Pagina afdrukken
Met terugwerkende kracht tot 1 april 2017 is de termijn waarbinnen het ‘informatieformulier afkoop of omzetting pensioen eigen beheer’ aan de Belastingdienst moet zijn toegestuurd verlengd tot een jaar (voorheen: een maand). Zo lezen wij in het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 18 oktober 2018. Een tweede tegemoetkoming betreft het geval waarbij de (gewezen) partner het informatieformulier niet heeft medeondertekend. De inspecteur geeft de DGA nog ten minste zes weken de tijd om het formulier mét de betreffende handtekening opnieuw in te zenden.
 
Het komt in de praktijk kennelijk regelmatig voor dat de DGA is vergeten het formulier in te zenden of de (ex-)partner te laten tekenen. In die gevallen biedt dit Besluit een mogelijkheid de uitfasering toch nog zonder sancties te laten doorgaan.
 
Informatieformulieren die binnen een jaar na de afkoop of omzetting in een ODV door de Belastingdienst zijn ontvangen, worden aangemerkt als tijdig ingediend op voorwaarde dat:
  • aan de overige voorwaarden van uitfasering pensioen in eigen beheer is voldaan en
  • bij afkoop van het pensioen tijdig en volledig is voldaan aan de wettelijke verplichting tot het indienen van de aangifte loonheffingen en het afdragen van de verschuldigde loonheffing. 


Overgangstermijn uitfasering vóór eind 2017

Is het pensioen uitgefaseerd voor medio december 2017 en is daarbij verder aan alle formaliteiten voldaan? In die gevallen moet het formulier voor 12 december 2018 worden aangeleverd bij de Belastingdienst.
 

Achtergrond

De DGA die het pensioen in eigen beheer wil afkopen of omzetten in een ODV, kan dit niet zonder een aantal formaliteiten te regelen. Zo moet het besluit worden vastgelegd in notulen AV en de wijziging van het pensioen in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer (en diens partner). Bij afkoop van het pensioen moet er tijdig aangifte en afdracht van loonheffingen worden gedaan. Daarnaast dient het informatieformulier binnen een maand na het uitfaseren zijn aangeleverd bij de Belastingdienst. Is niet voldaan aan de formaliteiten, dan heeft er geen fiscaal toegestane afkoop of omzetting plaatsgevonden. Gevolg is dat de gehele commerciële waarde van het pensioen ineens is belast voor de LB/IB en er revisierente (20%) is verschuldigd. De sanctie op het niet tijdig inzenden van het informatieformulier is dus hoog! Met dit Besluit wordt DGA’s extra tijd gegund.

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

Versoepeling informatieformulier uitfaseren PEB

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer

drs. Patrick Fransen FFP MFP RB

Versoepeling informatieformulier uitfaseren PEB

financieel planner | fiscalist

033 433 72 17
  • fiscaal
  • financiële planning
07-11-2018