Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen uit Oekraïne

Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen uit Oekraïne

Let op: vrijstelling is met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022 van toepassing
Pagina afdrukken
Werkgevers hoeven voor werknemers uit Oekraïne geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. U moet wel bij het UWV melden dat deze persoon bij u aan het werk gaat.
 

Voorwaarden vrijstelling werkvergunning

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden: 
  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. 
  • ​De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u. U meldt dan met een formulier bij UWV dat de persoon bij u aan het werk gaat. Hierbij vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon.
     

Deze personen vallen onder de vrijstelling

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierin staat ook dat zij mogen werken. Zo weet u of de werknemer onder de vrijstelling van de werkvergunning valt.
Nog niet elke vluchteling heeft een document van de IND. Daarom geldt tot en met 30 mei 2022 de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld een paspoort.
 

Melding vooraf en overgangsperiode

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat bij het UWV melden. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten met werken. Tot en met 15 april 2022 geldt hiervoor een overgangsperiode. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart 2022 bij u zijn gestart met werken, kunt u tot en met 15 april 2022 ook achteraf melden.

Heeft u tussen 4 maart en 1 april 2022 een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) ingediend? Dan behandelt het UWV deze als melding.

Bron: werk.nl
Bekijk alle blogs

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen uit Oekraïne

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • arbeidsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimmanagement
  • cao recht
  • personeelsmanagement
06-04-2022