Toch transitievergoeding ondanks verstrijken vervaltermijn

Toch transitievergoeding ondanks verstrijken vervaltermijn

Lees het arrest van het Gerechtshof Den Haag
Pagina afdrukken

Ondanks het verstrijken van de vervaltermijn heeft de werknemer toch recht op een transitievergoeding. De wettelijke vervaltermijn van drie maanden is bedoeld om onenigheid over de transitievergoeding op korte termijn te doen beslechten en niet om te speculeren op het ongebruikt verstrijken van die termijn om te trachten aan op de werkgever rustende verplichtingen te ontkomen, aldus het Gerechtshof Den Haag in een recent arrest.
 

De feiten

Een werknemer is vanaf 1 oktober 2000 in dienst bij Kwik-Fit Nederland B.V.  De werknemer wordt langdurig arbeidsongeschikt en Kwik-Fit zegt de arbeidsovereenkomst met de werknemer, na verkregen toestemming van het UWV, bij brief van 15 december 2015  per 1 juli 2016 op. De transitievergoeding is bij het beëindigen van het dienstverband niet aan de werknemer uitbetaald. Waarna de werknemer verzoekt om veroordeling van Kwik-Fit tot betaling van de transitievergoeding. Kwik-Fit voert aan dat werknemer geen recht meer heeft op een transitievergoeding, omdat de vervaltermijn (van artikel 7:686a lid 4 sub b BW) op 1 oktober 2016 is verstreken. De werknemer stelt dat het beroep op de vervaltermijn in dit geval onaanvaardbaar is.
 

Oordeel Hof Den Haag

Het Hof in Den Haag maakt korte metten met het standpunt van Kwik-Fit. Volgens het Hof heeft in deze zaak heeft tussen partijen op geen enkel moment een meningsverschil bestaan over de vraag of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Ook de omvang van die vergoeding heeft niet ter discussie gestaan. Dat blijkt ook de tussen partijen gevoerde correspondentie. Ondanks dit uitgangspunt heeft Kwik-Fit de transitievergoeding niet uitbetaald. Tot 1 oktober 2016 heeft Kwik-Fit ondanks telefonische en schriftelijke initiatieven van de werknemer om opheldering te krijgen niet aan de werknemer gemeld dat zij niet tot uitbetaling van de vergoeding zou overgaan. Het hof overweegt dat uit het voorgaande volgt dat werknemer er op geen enkel moment vóór 1 oktober 2016 rekening mee behoefde te houden dat de transitievergoeding niet aan hem betaald zou worden. Kwik-Fit heeft haar gewijzigde standpunt pas na het verstrijken van de vervaltermijn aan de werknemer laten weten. Dit valt haar aan te rekenen. Dat de werknemer over rechtskundige bijstand beschikte, doet daaraan volgens het Haagse Hof niet af.

Gezien dit alles is het Hof van oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is aan het ongebruikt verstrijken van de vervaltermijn de conclusie te verbinden dat werknemer de betaling van de transitievergoeding niet meer zou kunnen verzoeken.  De vervaltermijn is bedoeld om onenigheid over de (omvang van) de transitievergoeding op korte termijn te doen beslechten maar niet om, waar deze onenigheid er niet is, te speculeren op het ongebruikt verstrijken van die termijn om te proberen aan op de werkgever rustende verplichtingen te ontkomen.

Lees hier de volledige rechtspraak. 

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Toch transitievergoeding ondanks verstrijken vervaltermijn

bedrijfsjurist | registermediator

hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsopvolging
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen

Ilon Hemmelder

Toch transitievergoeding ondanks verstrijken vervaltermijn

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht