Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen

Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen

Deze wet biedt een onderneming die in zwaar weer verkeert – zodanig dat een insolventie dreigt – de mogelijkheid om haar schuldeisers een (dwang)akkoord aan te bieden zonder dat zij surseance van betaling of een faillissement hoeft aan te vragen.
Pagina afdrukken
Op 26 mei 2020 is het wetsvoorstel 'Wet homologatie onderhands akkoord' ('WHOA') aangenomen in de Tweede Kamer. Dinsdag 6 oktober 2020 is dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. De WHOA biedt een onderneming die in zwaar weer verkeert – zodanig dat een insolventie dreigt – de mogelijkheid om haar schuldeisers een (dwang)akkoord aan te bieden zonder dat zij surseance van betaling of een faillissement hoeft aan te vragen.

Onder de WHOA kan door de onderneming zelf een akkoord worden geformuleerd. Het akkoord is vormvrij. Daarbij kan worden gedacht aan het aanpassen van rechten van schuldeisers, het saneren van schulden, het omzetten van schulden in aandelen, het wijzigen van rechten van aandeelhouders en/of het wijzigen of beëindigen van reguliere overeenkomsten. De WHOA voorziet niet in een mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten op te zeggen of te wijzigen.

Een akkoord hoeft niet alleen betrekking te hebben op de concurrente crediteuren, maar kan ook zien op separatisten (pand- en hypotheekhouders) of preferente crediteuren (waaronder de belastingdienst). Gelet op de diverse (tegengestelde) belangen die er kunnen spelen, kunnen de schuldeisers worden ingedeeld in verschillende klassen. In beginsel dienen schuldeisers met gelijksoortige rechten in dezelfde klasse te worden ingedeeld. Iedere klasse krijgt vervolgens een akkoord aangeboden.

De WHOA heeft diverse waarborgen voor schuldeisers ingebouwd. Zo dient de informatie die aan de schuldeisers wordt verstrekt aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Op die manier kunnen schuldeisers een weloverwogen besluit nemen.

Alle schuldeisers (en aandeelhouders) van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd zijn gerechtigd om over het akkoord te stemmen. Een klasse van schuldeisers heeft met het akkoord ingestemd als het besluit tot instemming is genomen door een groep van schuldeisers die samen ten minste twee derden vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen die klasse hun stem hebben uitgebracht. Het stemmen mag ook digitaal plaatsvinden. 

Om tot een definitief akkoord te komen, moet het akkoord onder de WHOA eerst worden gehomologeerd (goedgekeurd) door de rechter. Dat is al mogelijk wanneer één klasse heeft ingestemd met het akkoord.

Meer weten over de WHOA, faillissement of klanten die in zwaar weer zitten? Auxilium organiseert samen met een Insolventie advocaat een training over deze actuele onderwerpen. Klik hier voor meer informatie. 
 

Meer weten?

Remco van den Akker

Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen

financieringsspecialist

akker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financieren
  • bijzonder beheer
  • management informatie systemen
  • bedrijfsovername