Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) goed toepasbaar

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) goed toepasbaar

Daarmee kan de ondernemer een gezonde toekomst tegemoet gaan!
Pagina afdrukken

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA krijgt steeds meer vorm door actuele casussen en uitspraken. En wat blijkt: de wet blijkt prima toepasbaar in de huidige tijd! De WHOA maakt het mogelijk om als ondernemer (via de rechter) een dwangakkoord aan te bieden aan schuldeisers (en aandeelhouders). Met dit akkoord wordt de onderneming een mogelijkheid geboden om haar schulden te saneren zonder dat een faillissement of surseance van betaling nodig is. Ook is het mogelijk overeenkomsten op te zeggen of te wijzigen. Daarmee kan de ondernemer dus een gezonde toekomst tegemoet gaan!

Tijdens de cursus over de rol van de accountant bij continuïteitsproblemen behandelen Remco van den Akker en Niek Vinke onder andere de mogelijkheden die de WHOA voor uw relaties kunnen betekenen.  Deze cursus is al meerdere keren gegeven en wordt steeds zeer positief beoordeeld. En deze cursus van 4 uur kunt u aan uw PE-portfolio toevoegen voor het verplichte onderwerp  voor 2021 'Continuïteit’. 

Bekijk alle blogs

Meer weten?

Marco Kastelein

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) goed toepasbaar

bedrijfsadviseur

m.kastelein@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financieren
  • bedrijfsovername
  • bijzonder beheer

Gerrit van ‘t Veen

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) goed toepasbaar

financieringsadviseur

g.veen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financieren