Wetsvoorstel toekomst pensioenen ter consultatie aangeboden

Wetsvoorstel toekomst pensioenen ter consultatie aangeboden

Het Nederlandse stelsel is aan vervanging toe.
Pagina afdrukken
Al heel veel jaren wordt gesproken over ons pensioenstelsel. Ondanks dat het Nederlandse stelsel wereldwijd nog altijd als een van de betere wordt gezien, is het wel aan vervanging toe. Het past niet meer bij de gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt, de gestegen levensverwachting en de aanhoudend lage rente.
 
Nadat het in juni 2019 tot een Pensioenakkoord tussen kabinet en sociale partners kwam, is eind 2020 het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen ter consultatie gepubliceerd. Tot medio februari 2021 bestaat de mogelijkheid op het wetsvoorstel te reageren.
 
In het kort houdt het voorstel het volgende in:
 • Geen pensioen meer op basis van een toegezegd pensioenbedrag, alleen nog pensioenregelingen op basis van een toegezegde premie.
 • De beschikbare premie is voor alle leeftijden een gelijk percentage, geen staffel meer.
 • (fiscaal maximaal zal naar verwachting ca. 30% zijn).
 • Jongeren bouwen met deze premie een hoger pensioen op dan ouderen
 • (dus geen doorsneepremie meer met voor iedereen dezelfde pensioenopbouw).
 • Iedere deelnemer heeft een transparant bepaald eigen pensioenkapitaal.
 • Pensioenuitkeringen kunnen afhankelijk zijn van beleggingsresultaten.
 • Opgebouwde aanspraken worden zoveel mogelijk ingevaren in de nieuwe regeling.
 • Voor deelnemers aan een bestaande pensioenregeling met een stijgende premie bij een verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling komt een overgangsregeling.
 • (dit geldt niet voor regelingen bij een pensioenfonds).
 • Lijfrenteregels worden zoveel mogelijk in lijn gebracht met pensioenregels.
 • Partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum wordt uitsluitend nog op risicobasis verzekerd en bedraagt maximaal 50% van het pensioengevend loon (onafhankelijk van de diensttijd).
 • Een uniform partnerbegrip voor samenwoners in alle pensioenregelingen.
 • Voor de uitzendsector wordt de wachttijd voor opname in de pensioenregeling beperkt tot maximaal 8 weken.
 • Voor ZZP’ers komt een experimenteerfase voor deelname aan pensioenregelingen. 

Bedoeling is dat de wet op 1 januari 2022 ingaat, dat alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken (inclusief compensatie waar nodig) voor 1 januari 2024 zijn gemaakt en dat de nieuwe regeling uiterlijk per 1 januari 2026 aanvangt. Vanaf 2026 worden oude regelingen niet langer fiscaal toegestaan.
 
Of het nu gepubliceerde wetsvoorstel ongewijzigd de eindstreep haalt, is natuurlijk nog de vraag. De aanpassing van alle pensioenregelingen houdt hoe dan ook de gemoederen de komende jaren bezig. Het gaat niet alleen heel wat vergen van werkgevers, pensioenuitvoerders en adviseurs. Ook de deelnemer, de ondernemingsraad en bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging moet zich met het pensioen bezighouden.

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

Wetsvoorstel toekomst pensioenen ter consultatie aangeboden

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • financiële planning
 • oudedagsvoorzieningen
 • pensioen in eigen beheer
07-01-2021