Wie tekent de opdrachtbevestiging bij een samenstellingsopdracht?

Wie tekent de opdrachtbevestiging bij een samenstellingsopdracht?

Een opdrachtbevestiging verbindt de relatie tussen een accountantskantoor op het gebied van beroepsverantwoordelijkheid en op het gebied van civielrechtelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

Wie tekent de opdrachtbevestiging bij een samenstellingsopdracht?
 

Antwoord

De civielrechtelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt primair bepaald door de statuten van de BV of de vennootschaps- of maatschapsovereenkomst van het betrokken kantoor (afhankelijk van de gekozen rechtsvorm door het kantoor). Daarin wordt verwoord wie juridisch (vertegenwoordigings)bevoegd is om namens het kantoor overeenkomsten met derden te mogen aangaan, zoals met klanten van het kantoor. 

Een accountant die vaktechnisch eindverantwoordelijk naar de klant is, hoeft echter niet altijd ook civielrechtelijk vertegenwoordigingsbevoegd te zijn om namens het kantoor te mogen handelen. Om dat juridisch ook te mogen dient ofwel de vaktechnisch verantwoordelijke accountant ook bestuurder, maat of vennoot van het kantoor te zijn (afhankelijk van de rechtsvorm van het kantoor), ofwel als gevolmachtigde (procuratiehouder) bij de Kamer van Koophandel ingeschreven kunnen worden (eventueel met beperkte bevoegdheden).

Wil men dit niet doen voor iedere vaktechnisch eindverantwoordelijke accountant dan is een 'dubbele handtekening' bij de opdrachtbevestiging aan te bevelen (ook conform advies NBA). In dat geval wordt de opdrachtbevestiging zowel getekend door de vaktechnisch eindverantwoordelijke accountant als ook de civielrechtelijk bevoegde bestuurder/vennoot/maat van het kantoor. 

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Wie tekent de opdrachtbevestiging bij een samenstellingsopdracht?

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemerschap
  • toetsing