Leergang het familiebedrijf

Leergang het familiebedrijf

Gericht op de bijzondere aspecten van het MKB familiebedrijf

Pagina afdrukken
Er zijn ruim 200.000 familiebedrijven in Nederland. Goed voor 40% van de werkgelegenheid en 50% van het Bruto Nationaal Product. Voor familiebedrijven zijn continuïteit van het bedrijf en harmonie binnen de familie belangrijke doelen. Opvolging binnen de familie is een lastig vraagstuk. Overdracht van eigendom, maar zeker ook overdracht van leiding, dienen daarom zorgvuldig plaats te vinden. Het is belangrijk om de verhoudingen en sfeer binnen de familie goed te houden. Daarnaast is een intensieve voorbereiding belangrijk bij een familiebedrijfsoverdracht. Alle betrokkenen moeten een goed beeld hebben van de consequenties.
 
Veel MKB-accountants hebben familiebedrijven als cliënt en kennen de bedrijfscultuur. Zij moeten als eerste aanspreekpunt betrokken worden bij de bedrijfsvoering. Vanuit deze positie kunnen ze veel voor deze ondernemingen betekenen. Maar dat betekent ook dat de MKB-accountant in staat moet zijn vanuit diverse invalshoeken naar de problematiek van het familiebedrijf te kijken. In deze 5-daagse leergang Familiebedrijf komen deze belangrijkste invalshoeken naar voren. Na het volgen van deze leergang herkent u eerder advieskansen en kunt u uw cliënt optimaal van dienst zijn bij de vraagstukken die spelen bij een familiebedrijf.
Registratie is niet verplicht om te kunnen inschrijven voor een cursus.

Cursusgegevens

Leergang het familiebedrijf

Datum & locatie

Door de eerste datum te kiezen van Leusden 2, meldt u zich aan voor de volledige Leergang familiebedrijf. Wilt u losse dagen volgen, bel dan met ons secretariaat of stuur een mail met opgave welke dagen u wilt volgen naar info@auxiliumadviesgroep.nl Heeft u vragen? Bel gerust met ons secretariaat 033 433 72 17.

Kantoorgegevens

Gegevens cursist(en)

Geslacht
Abonnee bij
Belastingbelangen?
Leden van Belastingbelangen ontvangen een korting op cursussen van Auxilium die door mr. Hans Zwagemaker worden verzorgd.
Aangesloten bij een
Beroepsgroep?

Direct registreren?

U kunt uw aanmelding ook direct omzetten in een registratie bij Auxilium. Zo hoeft u voortaan niet opnieuw uw gegevens in te vullen.

Voer hiernaast tweemaal het door u gewenste wachtwoord in. Uw e-mailadres is dan voortaan uw gebruikersnaam.

Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken we ze zonder uw toestemming nergens anders voor dan voor de aangegeven functionaliteit.

Overige opmerkingen

U bent vergeten uw E-mailadres in te vullen.

U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen of het ingevulde telefoonnummer bestaat niet uit 10 cijfers. Het telefoonnummer mag geen spaties of streepjes bevatten alleen cijfers.

U ontvangt na inschrijving een bevestiging

We verzenden een ontvangstbevestiging zodra uw cursusaanvraag is ontvangen. Uiterlijk 10 werkdagen voor de cursus ontvangt u van ons bericht over de praktische zaken rondom de cursus.

Algemene informatie

Cursusduur:
5 dagen, 09.00 tot 16.00 uur
• inclusief 60 minuten pauze/lunch

Leusden 1 gestart in 2017
Dag 3: vrijdag 9 maart 2018 Familiebedrijf en personeel vanuit arbeids- en sociaalrechtelijke focus
Dag 4: vrijdag 23 maart 2018 De fiscale aspecten van (bedrijfsopvolging) binnen het familiebedrijf
Dag 5: vrijdag 6 april 2018 ​Waardebepaling en (alternatieve) financieringen

Leusden 2 start 2018
Dag 1: donderdag 12 april 2018 Financiële planning binnen het familiebedrijf
Dag 2: donderdag 19 april 2018 Het familiebedrijf in beweging vanuit juridisch perspectief
Dag 3: donderdag 17 mei 2018 Familiebedrijf en personeel vanuit arbeids- en sociaalrechtelijke focus
Dag 4: donderdag 24 mei 2018 De fiscale aspecten van (bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf
Dag 5: donderdag 31 mei 2018 Waardebepaling en (alternatieve) financieringen


Doelgroep:
(assistent) accountants | fiscalisten | financieel planners

Vakgebied:
accountancy | fiscaal | financiële planning | juridisch

Prijs:
€ 395 per dag voor leden van Auxilium
€ 460 per dag voor niet leden

Prijs hele leergang (5 dagen PE 30): € 1.850 voor leden Auxilium | € 2.200 voor niet leden 

PE:
NBA: 6 PE-uren per dag, totaal van de leergang: 30 PE-uren
RB:  dag 1: 2 fiscale en 4 algemene punten, dag 2, 3 en 5: 6 algemene punten, dag 4: 6 fiscale punten

Programma

De Financiële planning binnen het familiebedrijf | Patrick Fransen MFP
Bij het starten van een onderneming is vaak veel aandacht voor het product of de dienst die geleverd gaat worden en waarom het een succes gaat worden. Vaak wordt vergeten om ook rekening te houden met de thuissituatie. Wat betekent het voor de partner? Is de manier waarop ik samenleef van belang?  Zijn de risico’s goed afgedekt in privé? Mocht de onderneming vervolgens uitgroeien tot een succes, dan zien we de wens op komen om het familiebedrijf ook binnen de familie te houden. Er worden daarom constructies gezocht waarop dit fiscaal en financieel vriendelijk kan. Vaak echter wordt er blind gestaard op deze fiscale mogelijkheden en blijven de financiële gevolgen voor de overdragende ondernemer onderbelicht. Dat doen we in deze cursus niet. Daarom staan we ook stil bij een stukje financiële planning voor de overdragende ondernemer! 

Op deze eerste dag daarom de volgende aandachtspunten:
 • De financiële gevolgen van huwen, samenwonen en kinderen krijgen
 • De redactie van de eventuele huwelijkse voorwaarden
 • Het belang van een goed testament
 • Blijft de partner goed verzorgd achter bij overlijden?
 • Zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid afgedekt?
 • Hoe ziet de financiële oudedag van de overdragende ondernemer er uit?
 • Is er financiële ruimte om de onderneming 'goedkoper' over te dragen binnen de familie? 

(MKB) Familiebedrijf in beweging vanuit juridisch perspectief | mr. Jaco Hoksbergen
We behandelen de kenmerken en juridische instrumenten die een krachtig familiebedrijf kunnen helpen bij het voorkomen van conflicten, het inrichten van een degelijk en toekomstbestendig bestuur en het tijdig nadenken over de bedrijfsopvolging. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 • Diverse bestuursvormen
 • Juridische mogelijkheden opvolging (aandelen, certificering)
 • Het Familiestatuut
 • Governance Scan familiebedrijf
 • Nut en noodzaak aandeelhoudersovereenkomst en bestuursreglement, toekomstbestendig inrichten goede structuur etc.
Familiebedrijf en personeel vanuit arbeids- en sociaalrechtelijke focus | Ilon Hemmelder of mr. Marjolein Smit
De verhoudingen binnen de familie hebben ook impact op de arbeidsrechtelijke relaties binnen familiebedrijven. Op deze dag van de leergang familiebedrijf wordt het familiebedrijf arbeids- en sociaalrechtelijke bekeken. We behandelen de arbeidsovereenkomst, beloning en arbeidsvoorwaarden van een familielid. Hoe ga je om met conflicten tussen de familieleden, wat als een familielid niet presteert en dit leidt tot een ontslag? Op welke wijze zijn overleg, besluitvorming en opvolging geregeld?

De fiscale aspecten van (bedrijfsopvolging) binnen het familiebedrijf | drs. Ben van den Wijngaart RB  en drs. Patrick Fransen MFP
Wanneer het familiebedrijf al jaren succesvol is, komen ook de vragen over de toekomst naar voren. Moet ik als IB-ondernemer blijven werken of overgaan naar een BV-constructie? Wat zijn de mogelijkheden met een Holding en een eventuele Fiscale Eenheid. Vervolgens blijkt het vaak de wens om het familiebedrijf ook echt binnen de familie te houden. Op dag 1 hebben we er al bij stil gestaan dat er vooraf terdege aandacht moet zijn voor de financiële situatie van de overdrager zodat die de oudedag ook financieel vrolijk tegemoet kan zien. Dat geeft ons de ruimte om nu stil te staan bij de mogelijkheden om de onderneming fiscaal en financieel vriendelijk over te dragen naar de volgende generatie. We gaan daarom op deze dag kijken wat de mogelijkheden zijn om gebruik te kunnen maken van de Bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet en de doorschuifmogelijkheden in de Inkomstenbelasting. 

Drs. Ben van den Wijngaart RB
 • Van IB-ondernemer naar DGA. Ruisend of geruisloos?
 • De holdingconstructie; een handig hulpmiddel bij overdracht
 • Wat zijn de mogelijkheden van fusie- en splitsing?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van (overgaan naar en verbreken van) samenwerkingsvormen
 • Wat is de juiste (fiscale) koopprijs?
Drs. Patrick Fransen MFP
 • Welke mogelijkheden zijn er dan om fiscaal aantrekkelijk over te dragen?
 • In de Successiewet bij schenken en vererven (BOR-faciliteiten)
 • In de Wet op de inkomstenbelasting (doorschuiffaciliteiten)
Waardebepaling en (alternatieve) financieringen | Marcel van Dijk RA en Marco Kastelein
Waardebepaling
Waardepaling van een familiebedrijf is een belangrijk element bij bedrijfsopvolging. Een te lage waardering (stille reserves en goodwill) kan resulteren in een aanvaring met de Belastingdienst en met andere familieleden die mogelijk benadeeld zijn. Daarbij kan de accountant in een positie terecht komen dat twee partijen (koper én verkoper) op zijn waarde vertrouwen. Een situatie van een bedreiging van de objectiviteit van de accountant met een kans op een procedure bij de Accountantskamer. Waardebepaling moet dus zorgvuldig plaatsvinden. In het MKB werkt de Discounted Cashflow methode (DCF-methode) meestal niet vanwege het ontbreken van goede onderbouwde prognose. Daarom wordt vooral aandacht besteed aan de Rentabiliteitswaarde-methode van aandelenwaardering.

(Alternatieve) financieringen 
Ondernemers in het familiebedrijf zijn emotioneel betrokken, want de naam van het bedrijf is de naam van de familie. Hoe krijgt een familiebedrijf een juiste balans tussen ratio en emotie? Voor veel familiebedrijven schrikt het idee van externe financiering af, mede omdat hoofdelijke aansprakelijkheid een extra risico met zich meebrengt. Ze betalen hun investeringen het liefst uit eigen zak (FD, 2016). Hoe om te gaan met de spanningsveld en wanneer te kiezen voor externe financiering? Welke rol neemt de accountant op zich als brug tussen de familie en het bedrijf? De financieringswereld is in beweging. Banken zijn sinds de crisis minder geneigd om kredieten en leningen te verstrekken en alternatieve financiers beginnen een deel van de markt te veroveren. Wat voor typen financiering zijn er en welke typen passen bij het familiebedrijf: traditionele lening of krediet, factoring, leasing, crowdfunding? Slechts één op de drie familiebedrijven overleeft de overdracht van de oprichters aan hun kinderen (Bron: PwC, 2016). Wat maakt de bedrijfsoverdracht zo lastig? Hoe om te gaan met het geld van de oude generatie dat nog in het bedrijf zit? In deze cursus gaan we in op de veranderende financieringswereld en de typische uitdagingen voor familiebedrijven op het gebied van financiering.

Data & Locaties

 • 09-03-2018 Leusden Trainingszaal Auxilium

  Ilon Hemmelder, mr. Jaco Hoksbergen, drs. Patrick Fransen MFP RB, drs. Ben van den Wijngaart RB, Marcel van Dijk RA, Marco Kastelein

 • 12-04-2018 Leusden Trainingszaal Auxilium

  drs. Patrick Fransen MFP RB, mr. Jaco Hoksbergen, Ilon Hemmelder, drs. Ben van den Wijngaart RB, Marcel van Dijk RA, Marco Kastelein

Deze cursus biedt goede handvaten voor de adviespraktijk. Vertrekpunten als de drie cirkels binnen het familiebedrijf en het familiestatuut zijn onderwerpen die sterk richtinggevend kunnen werken bij de advisering. Eijgen accountants | Henk de Jager | oktober 2017

Gerelateerde cursussen