Disclaimer

Disclaimer

Pagina afdrukken

Disclaimer

Deze website is eigendom van Auxilium. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen specifiek advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en die zorgvuldig door ons worden gecontroleerd.
 

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.
 

Werking website

Auxilium kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.
 

Berekeningen en/of adviezen op de website

Bij berekeningen en/of adviezen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen en/of adviezen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen. Op de website, in de nieuwsberichten en/of in de elektronische nieuwsbrieven die Auxilium uitbrengt of plaatst wordt slechts algemene informatie verstrekt over enkele fiscale, juridische, accountancy onderwerpen, onderwerpen op het gebied van pensioenen en/of financiële planning of andere onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om advies te verlenen voor concrete situaties. De op de website en/of in de geplaatste nieuwsberichten of elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Auxilium niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
 

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.
 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Auxilium. U mag de informatie op onze website voor eigen doelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Auxilium en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.
 

Privacy Statement

Auxilium Adviesgroep respecteert de privacy van klanten, leden en gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden overeenkomstig dit Privacy Statement behandeld en gebruikt. Door  het invoeren van uw gegevens op onze site (bijvoorbeeld voor een cursusinschrijving of voor onze mailingen), gaat u akkoord met dit Privacy Statement.