Hoe worden mijn PE/RB uren/punten geregistreerd?

Veel gestelde vragen

Hoe worden mijn PE/RB uren/punten geregistreerd?

De cursus(sen) die u bij ons volgt, worden in ons systeem geregistreerd. Dit gebeurt aan de hand van de deelnemerslijsten die aan het begin en aan het eind van de cursus door u persoonlijk moeten worden afgetekend. Bij niet het volledig volgen van de cursus worden punten in mindering worden gebracht (in overleg met docent en cursist). Twee maal per jaar ontvangt u van ons een overzicht van de gevolgde cursussen en de bijbehorende PE-uren/punten. Het is uw eigen verantwoording om deze PE-uren/punten te registreren bij de NBA of NIRPA. RB punten worden wel door ons geregistreerd bij het RB. Hiervoor dient uw titel wel op de deelnemerslijst te staan.