Cursus: Registratie beroepsgroepen

Veel gestelde vragen

Cursus: Registratie beroepsgroepen

De cursus(sen) die u bij ons volgt, worden in ons systeem geregistreerd. Dit gebeurt aan de hand van de deelnemerslijsten die bij de cursus door u persoonlijk moeten worden afgetekend. Bij een online cursus controleert de docent de deelnemerslijst.

In januari 2022 ontvangt u het overzicht van de in het laatste halfjaar van 2021 gevolgde cursussen.

Vanaf januari 2022 ontvangt u direct na het volgen van de cursus per mail een deelnamebewijs voor uw POP-dossier.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de gevolgde educatie te updaten in uw POP doelstellingen.

RB punten worden door ons bij het RB geregistreerd. Hiervoor dient uw titel wel op de deelnemerslijst te staan.