Gemeente loopt voor de WOZ waarde vooruit op de oplevering

Gemeente loopt voor de WOZ waarde vooruit op de oplevering

Af of niet, waarde van pand in aanbouw neemt wel toe!
Pagina afdrukken
In mei 2014 kocht BV X een nieuw bedrijfspand door middel van een koop-aannemingsovereenkomst. De aanneemsom bedroeg € 502.150. In de loop van het jaar 2015 zou de oplevering plaatsvinden. Op 1 januari 2015 is er dus sprake van een bedrijfspand in aanbouw. Dit neemt niet weg dat de gemeente Barendrecht de WOZ waarde stelde op € 304.000 en de aanslag uitreikte. BV X kwam tot een WOZ waarde van slechts € 134.000.

Na afwijzing van bezwaar bij de gemeente, wordt in beroep gegaan bij de Rechtbank. Deze besliste dat op grond van de koopsom  van € 502.150 het bedrag van € 304.000 niet te hoog is vastgesteld. Het was niet van belang dat de gemeente niet inzichtelijk had gemaakt hoe rekening gehouden was met de waardeontwikkeling tussen datum tot stand komen van de overeenkomst en de waarde op  peildatum. BV X had evenmin aangetoond dat de betaalde prijs niet de waarde in het economische verkeer was. BV X is in het ongelijk gesteld en verloor.
 

Meer weten?

drs. Ben van den Wijngaart RB

Gemeente loopt voor de WOZ waarde vooruit op de oplevering

fiscalist

wijngaart@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • internationaal belastingrecht
  • belastingheffing mkb
03-08-2017