Financiële planning

Financiële planning

De meest optimale keuze voor uw cliënt

Pagina afdrukken
Auxilium financiële planning staat u graag terzijde bij de advisering aan uw cliënt. Wij bieden inzicht in de financiële situatie. Inkomsten, uitgaven en vermogen worden in perspectief geplaatst. Vaak is dat de samenhang tussen de onderneming en privé, soms is het ook het in kaart brengen van de diverse voorzieningen en vermogensbestanddelen die er zijn. Vanuit dit inzicht weet uw cliënt 'aan welke knoppen hij kan draaien' en kan hij beslissingen nemen. Denk hierbij aan de verkoop van de onderneming (of overdracht aan de volgende generatie), het eerder stoppen met werken, de aankoop van een vakantiewoning of een boot, enz. Het kan ook zijn dat uw cliënt vanuit de vervelende situatie van een scheiding met ons in contact komt. Wij kunnen hem terzijde staan bij het overleg en de eventuele onderhandelingen over de financiën (waaronder het vermogen en het pensioen). Heeft uw cliënt een oudedagsvoorziening in de BV zoals pensioen, Oudedagsverplichting (ODV), lijfrente of ontslag-stamrecht, u kunt daarvoor bij ons terecht. Hierbij bekijken wij welke fiscale mogelijkheden het best passen.

Omniplan Adviesplanner 

Auxilium leden ontvangen een korting op de jaarlicentie van de Omniplan Adviesplanner. De Adviesplanner is een online programma waarin u  inkomens- en vermogensplanningen kunt maken. Het stelt u in staat een totaal financieel beeld te creëren en op specifieke vragen van uw cliënt in te gaan. 

Advies

Bij onze dienstverlening kan het voorkomen dat wij adviseren over een product, zoals een verzekering of een eigenwoninglening. Aan die advisering zijn strenge regels verbonden. Daarom attenderen wij u graag op de onderstaande documenten.

Dienstverleningsdocumenten:
Overige documenten:    
Voor de duidelijkheid: wij zijn geen tussenpersoon en bemiddelen dus niet in dergelijke producten. 

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP RFEA

Financiële planning

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • echtscheiding
  • pensioen in eigen beheer