Financiële planning

Financiële planning

De meest optimale keuze voor uw cliënt

Pagina afdrukken
Auxilium staat u graag terzijde bij de advisering aan uw cliënt. Wij bieden met een financiële planning inzicht in de financiële situatie. Inkomsten, uitgaven en vermogen worden in perspectief geplaatst. Vaak is dat de samenhang tussen de onderneming en privé, soms is het ook het in kaart brengen van de diverse voorzieningen en vermogensbestanddelen die er zijn. Vanuit dit inzicht weet uw cliënt 'aan welke knoppen hij kan draaien' en kan hij beslissingen nemen. Denk hierbij aan de verkoop van de onderneming (of overdracht aan de volgende generatie), het eerder stoppen met werken, de aankoop van een vakantiewoning of een boot, enz. Het kan ook zijn dat uw cliënt vanuit de vervelende situatie van een scheiding met ons in contact komt. Wij kunnen hem terzijde staan bij het overleg en de eventuele onderhandelingen over de financiën (waaronder het vermogen en het pensioen). Heeft uw cliënt een oudedagsvoorziening in de BV zoals pensioen, Oudedagsverplichting (ODV), lijfrente of ontslag-stamrecht, u kunt daarvoor bij ons terecht. Hierbij bekijken wij welke fiscale mogelijkheden het best passen.

Omniplan Adviesplanner 

Auxilium leden ontvangen een korting op de jaarlicentie van de Omniplan Adviesplanner. De Adviesplanner is een online programma waarin u  inkomens- en vermogensplanningen kunt maken. Het stelt u in staat een totaal financieel beeld te creëren en op specifieke vragen van uw cliënt in te gaan. 

Advies

Bij onze dienstverlening kan het voorkomen dat wij spreken over een product, zoals een verzekering of een eigenwoninglening. Wij informeren u over (fiscale) mogelijkheden van een dergelijk product, de keuzes die u heeft en de wijze waarop dat binnen uw situatie kan passen. Dit informeren maakt deel uit van een breder advies. Hierbij kunnen wij productinformatie meenemen, maar geven wij geen specifiek productadvies.
 
Wij geven expliciet geen productadvies en hebben daarom geen Wft-vergunning (AFM). Dit betekent dat wij u niet adviseren over de daadwerkelijke invulling bij een bepaalde uitvoerder (zoals een verzekeringsmaatschappij of bank) of over de wijze waarop uw product eventueel wordt aangepast. Wij zijn geen tussenpersoon en bemiddelen niet in dergelijke producten.

Meer weten?

Mariëtte Elling CFP® RFEA

Financiële planning

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer
  • echtscheiding