Auxilium Advocatuur

Auxilium Advocatuur

Voor zowel uw kantoor als voor uw relaties

Pagina afdrukken
Auxilium Juridisch Advies B.V. heeft in het kader van haar juridische dienstverlening voor de kantoren en hun klanten regelmatig te maken met zaken waarbij het noodzakelijk is om een civiele juridische procedure te gaan voeren en waarbij de ondersteuning van een advocaat wenselijk  of op grond van het wettelijk procesmonopolie wettelijk vereist is.
 
Met de inzet van mr. Bernard Cornelissen, een zeer ervaren en door de wol geverfd (proces)advocaat, kunnen wij u hierbij ook van dienst zijn. Vanuit de door Bernard onder eigen zeggenschap en eindverantwoordelijkheid als advocaat uitgeoefende (advocaten)praktijkrechtspersoon Auxilium Advocatuur B.V. kan hij door Auxilium Juridisch Advies B.V. worden ingeschakeld om als advocaat voor klanten van Auxilium op te treden in civiele procedures indien de ondersteuning door een advocaat daarbij wenselijk of wettelijk vereist is.
 
Bernard Cornelissen kan u als advocaat van dienst zijn bij te voeren juridische procedures op tal van  rechtsgebieden. U kunt hierbij denken aan:
 
  • alle mogelijke arbeidsrechtelijke en ontslagprocedures, ook in hoger beroep
  • kort gedingprocedures
  • incassoprocedures voor uw klanten of inzake openstaande facturen van uw kantoor, ook bij een belang groter dan € 25.000
  • civiele procedures bij de rechtbank en het gerechtshof in handels- en aansprakelijkheidskwesties
  • overige civielrechtelijke procedures bij de rechtbank en het gerechtshof bijvoorbeeld in verband met contractuele kwesties of (beëindiging)samenwerkingsverbanden
  • het leggen van conservatoir beslag in verband met behoud van verhaalsmogelijkheden 
   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Bernard Cornelissen. (cornelissen@auxiliumadvocatuur.nl ) 
 
Op alle verstrekte opdrachten aan Auxilium Advocatuur B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Auxilium Advocatuur B.V. Deze zijn ook van toepassing op de relatie tussen Auxilium Advocatuur B.V. en Auxilium Juridisch Advies B.V. Ook geldt in voorkomende gevallen een klachtenregeling, zie hier voor het kantoorklachtenreglement. 
 

Vrijheid en onafhankelijkheid beroepsuitoefening als advocaat

De vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep van advocaat door mr. Bernard Cornelissen is gewaarborgd.  Een advocaat moet immers de belangen van zijn cliënt partijdig en onafhankelijk kunnen bedienen. Dit volgt uit de kernwaarden van de advocaat, zoals onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, integriteit en partijdigheid. De onafhankelijkheid is ook onmisbaar voor een goede invulling van de kernwaarden vertrouwelijkheid en partijdigheid. Een advocaat kan zich in dat kader beroepen op zijn beroepsgeheim en heeft tevens een in de wet verankerd verschoningsrecht.
 
Auxilium Juridisch Advies B.V. oefent geen formele en feitelijke invloed uit op de door mr. Bernard Cornelissen als advocaat te maken keuzes in een zaak of bij het aannemen van een zaak. Auxilium Advocatuur B.V. is zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen bedrijfs- en praktijkvoering en er is geen sprake van enig samenwerkingsverband met Auxilium Juridisch Advies B.V. of een ander tot de Auxilium-groep behorende vennootschap in de zin van de Verordening op de advocatuur. Auxilium Advocatuur B.V. heeft  een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, Algemene Voorwaarden en een Kantoorklachtenreglement.

Meer weten?