Arbeidsrechtelijke- en samenwerkingsvraagstukken

Arbeidsrechtelijke- en samenwerkingsvraagstukken

Wij helpen u verder in de complexe en regelmatig veranderende wetgeving

Pagina afdrukken
In het kader van de samenwerking tussen werkgever, werknemer en/of zakelijke partners kunnen tal van juridische vragen op u of uw cliënt af komen. Het Nederlandse arbeidsrecht is niet eenvoudig en is aan veel veranderingen onderhevig. Ook de regelgeving rondom ontslag is complex. In veel situaties is het verstandig om op tijd juridisch advies in te winnen.
 
Uiteraard kunnen wij voor u diverse soorten arbeidscontracten en zonodig ook personeelshandboeken opstellen en adviseren wij over inhoud en toepasselijkheid van CAO's in specifieke situaties. Uw juridische vragen kunnen daarnaast betrekking hebben op diverse arbeidsrechtelijke of samenwerkingsvraagstukken, zoals:
  
 • ontslagbegeleiding via het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter
 • vragen over de uitleg of toepasselijkheid van een CAO
 • vragen over diverse ziekteverzuimsituaties
 • gewenste begeleiding bij de totstandkoming van samenwerkingscontracten of aandeelhoudersovereenkomsten
 • begeleiding bij herstructurering of reorganisatie
 • advisering inzake een sociaal plan
 • advisering inzake de mogelijkheden rondom de Flex-BV
 • inschakeling bij de totstandkoming van een goede vaststellings- of beëindigingsovereenkomst
 • advisering en begeleiding bij arbeidsconflicten of zakelijke geschillen
 • advisering over de bijzondere positie van de statutair bestuurder van een besloten vennootschap, zowel arbeidsrechtelijk als vennootschapsrechtelijk.
   

Mediation

We streven ernaar hierbij een totaalaanpak te bieden gericht op het belang van het aangesloten kantoor en uw klant-ondernemer. Waar nodig kan daarbij ook de inzet van mediation in geval van arbeidsconflicten of zakelijke geschillen worden overwogen. Niet alle conflicten die er spelen tussen werkgever en werknemer of zakenpartners lenen zich er voor om langs juridische weg afgewikkeld te worden. In een aantal gevallen kan het beter zijn – en wordt dit door partijen ook zo gewenst – om een traject van conflictbemiddeling (Mediation) te volgen onder begeleiding van een professionele mediator. Dat kan vaak meer resultaat opleveren tegen lagere kosten en met meer draagvlak bij betrokken partijen. Auxilium Juridisch Advies werkt voor mediationvraagstukken samen met haar onafhankelijke netwerkpartner 2Connect Mediation en Advies. Als NMI Registermediator is Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen verbonden aan 2Connect Mediation en Advies en gespecialiseerd in het begeleiden en oplossen van zakelijke geschillen, samenwerkingsvraagstukken en arbeidsconflicten.

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Arbeidsrechtelijke- en samenwerkingsvraagstukken

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht
 • personeelsmanagement

mr. Jaco Hoksbergen

Arbeidsrechtelijke- en samenwerkingsvraagstukken

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • bedrijfsopvolging
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen

mr. Petra de Rijk

Arbeidsrechtelijke- en samenwerkingsvraagstukken

jurist

p.derijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • fusies
 • overnames
 • herstructureringen
 • omzettingen
 • bedrijfsoverdrachten