Auxilium bedrijfsoverdracht

Auxilium bedrijfsoverdracht

Auxilium Adviesgroep biedt een totaalaanpak bij complexe adviesvragen.

Pagina afdrukken

Vanwege de toenemende, ingewikkelde regelgeving hebben uw klanten steeds meer te maken met complexe vragen. Denk bijvoorbeeld aan de complexiteit rondom de veranderde wetgeving van de Flex BV waarbij in geval van een voorgenomen herstructurering zowel de juridische, financiële als fiscale aspecten integraal beoordeeld moeten worden. Dit past bij de behoefte van veel ondernemers aan gedegen advies op het snijpunt van financiën, bedrijfseconomie, fiscaliteit, pensioen en financiële planning, juridische diensten en ondernemingsstrategie. Zeker bij belangrijke vragen als reorganisatie, overname, bedrijfsopvolging of herstructurering komen alle disciplines samen. Tegelijk willen uw klanten hiervoor bij voorkeur niet allerlei 'loketten' moeten aflopen, maar zoveel mogelijk één aanspreekpunt hebben. Als accountant bent u daarvoor vaak de spin in het web waar alle lijntjes samenkomen. Dergelijke complexe adviesvragen vragen om een totaalaanpak om uw cliënt optimaal van dienst te zijn. 

Bij complexere adviestrajecten is een integrale aanpak van groot belang om uw meerwaarde voor de klant optimaal te laten zijn. Uw kantoor kan hierin ook een onderscheidend verschil maken met een collega-kantoor. In de profilering naar uw klanten kunt u hiervan gebruik maken zo mogelijk met de inzet van het Auxilium Bedrijfsoverdrachtteam


Integrale bedrijfsoverdracht

Vanuit Auxilium Bedrijfsoverdracht bieden wij integrale bedrijfsoverdracht voor met name het MKB, wat ook de belangrijkste doelgroep is van de bij ons aangesloten kantoren. Doelstelling van deze vorm van integrale adviesdienstverlening is om in nauwe samenwerking met een aangesloten kantoor een klant-ondernemer optimaal van dienst te zijn bij complexere adviesvragen. Samen met u als de betrokken accountant wordt (zonodig) een team van deskundige adviseurs ingezet die past bij het gevraagde adviestraject. 

U blijft hierin als spin in het web nauw betrokken en de regie houden in de relatie met uw klant. 

Binnen Auxilium Bedrijfsoverdracht zijn er twee aanspreekpunten die het proces samen met u begeleiden: John Weerdenburg en/of Jaco Hoksbergen. Zij coördineren zo nodig de inzet van andere gespecialiseerde adviseurs in nauw overleg met u. Vanuit Auxilium Bedrijfsoverdracht staat een team van deskundige adviseurs ter beschikking om het adviestraject samen met u optimaal te begeleiden met een heldere taak- en rolverdeling. Vanzelfsprekend blijft u hierbij relationeel eindverantwoordelijke voor uw klant. 

Door de korte lijnen die er zijn binnen Auxilium zelf en met de aangesloten kantoren kan er snel en efficiënt geschakeld worden en inzet naar behoefte plaatsvinden. 

Hieronder hebben wij een kort overzicht gevoegd van mogelijke adviestrajecten waarbij Auxilium Bedrijfsoverdracht kan worden ingezet. U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • Het integraal begeleiden van aan- en verkooptrajecten van bedrijven met indien gewenst aandacht voor zowel de financiële en fiscale aspecten als ook aandacht voor de juridische aspecten, als ook de advisering op het gebied van pensioenen en financiële planning;
 • Begeleiding bij due diligence onderzoeken in het kander van de aan- en verkoop van bedrijven, waarbij zowel in de due diligence aandacht wordt gegeven aan de fiscale, financiële, personele (waaronder pensioenen) als juridische positie van het betrokken bedrijf;
 • Strategiebepaling en advies over toekomstige overdracht (met SWOT-analyse); 
 • Advies over (toekomstig beoogde) bedrijfsopvolging, de daaraan verbonden financiële, fiscale en juridische aspecten en daarbij gewenste structuur en te nemen vervolgstappen;
 • Advies over planning van de (bedrijfs)overdracht mede in relatie tot financiële planning en pensioenaspecten;
 • Waardebepalingsvraagstukken eventueel in samenwerking met externe adviseurs waar Auxilium Adviesgroep mee samenwerkt;
 • Het zorgdragen voor juridische ondersteuning, begeleiding en advisering inzake de aan- en verkoopplannen van ondernemingen in het MKB, zoals advisering en opstellen van intentieverklaringen, aandeelhoudersovereenkomsten en inrichting statuten (ook rekening houdend met Flex-BV regelgeving), koop- en verkoopovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, concurrentiebedingen, leningsovereenkomsten etc. 
 • Mogelijke ondersteuning en advisering bij financieringsvraagstukken;
 • Herstructurering en advies over reorganisatievraagstukken (zoals bedrijfseconomische analyses, afslanken personeelsbestand, begeleiding ontslagaanvragen e.d.).


Graag zijn wij u van dienst vanuit Auxilium Bedrijfsoverdracht om samen met u uw klanten optimaal te kunnen begeleiden. Meer weten over het Auxilium Bedrijfsoverdrachtteam? Klik hier. 

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Auxilium bedrijfsoverdracht

accountant

j.weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • ondernemerschap

mr. Jaco Hoksbergen

Auxilium bedrijfsoverdracht

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
 • bedrijfsopvolging
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht