Auxilium Corporate Finance Team

Auxilium Corporate Finance Team

Uw partner bij Corporate Finance vraagstukken: kopen, inkopen en verkopen.
Pagina afdrukken

De adviseurs van Auxilium Corporate Finance staan voor u klaar als uw klant erover denkt om een bedrijf te kopen, of zich wenst in te kopen in een bedrijf, of juist zijn onderneming verkopen. Ook voor een waardebepaling, due dilligence, financiering of management buy-out/in kunt u bij dit team terecht.
 
Wij hebben een combinatie van specialisten – zowel fiscaal, financieel als juridisch - tot uw beschikking, waarmee we u en uw klant graag van dienst zijn. In de afgelopen 10 jaar hebben wij met  deze specialisten diverse overnames, bedrijfsopvolgingen, herstructureringen, waardebepalingen en financieringen begeleid. U bent dus bij ons aan het goede adres!

Creëren van meerwaarde en integrale aanpak

Wij helpen u graag bij de begeleiding van uw klanten als het gaat om vraagstukken die betrekking hebben op de verkoop van een bedrijf, een bedrijfsovername of -opvolging (bijvoorbeeld binnen het familiebedrijf), management buy-out/management of buy-in, bedrijfswaardering, bedrijfsfinanciering of herstructurering.
 
Vanuit onze multidisciplinaire aanpak leveren wij graag meerwaarde in de advisering van uw klant. Samen met u – waarbij u vanzelfsprekend (indien gewenst) als ‘spin in het web’ naar uw klant blijft fungeren – bereiken we de voor uw klant beste oplossing. Een win-win situatie is altijd ons doel.
 
Uw klanten hebben vanwege de complexiteit van regelgeving in toenemende mate behoefte aan advisering op het snijpunt van financiën, fiscaliteit, juridische diensten, financieringsvraagstukken en onder­nemings­strategie. Tegelijk willen ze hiervoor bij voorkeur niet allerlei 'loketten' moeten aflopen, maar liefst één aanspreekpunt met een multidisciplinaire aanpak.

Exclusief voor leden: multi-disciplinaire dienstverlening

Onze leden, - aangesloten accountantskantoren vaak in het MKB werkzaam - begeleiden juist deze ondernemers. U kunt inspringen op deze adviesbehoefte van uw klanten in samenwerking met de specialisten van het team van Auxilium Corporate Finance. Als aangesloten lid van Auxilium kunt u een beroep doen op onze multi-disciplinaire dienstverlening om de meerwaarde voor uw klant optimaal te laten zijn.
 
Als aangesloten accountantskantoor is het fijn om een sparringpartner en klankbord beschikbaar te hebben bij complexere adviesvragen. De adviseurs van Auxilium Corporate Finance begeleiden en adviseren u en uw klant, ook op momenten dat het ingewikkeld of spannend wordt. Daarbij kunnen we u bijstaan op diverse gebieden die betrekking hebben op Corporate Finance vraagstukken.  Wij zijn professioneel en objectief in ons advies, creatief in het meedenken en tegelijk ook efficiënt en actief in de uitvoering.

Korte lijnen en praktische inzetbaarheid

Vanuit Auxilium Corporate Finance kunnen wij u van dienst zijn met een aantal gespecialiseerde diensten die afhankelijk van uw behoeften op praktische manier kunnen worden ingezet. Hierbij kan indien gewenst een team van deskundige adviseurs ingezet worden om het proces optimaal te begeleiden, vanzelfsprekend altijd in samenspraak met u als de accountant van de klant en de daarin met u af te spreken rolverdeling. U blijft nauw betrokken en eerste aanspreekpunt voor uw klant maar kan – eventueel op afroep - een team van deskundigheid inzetten als dat nodig is. Door de korte lijnen die er zijn binnen ons team en de aangesloten kantoren, kan er snel en efficiënt geschakeld worden en kan inzet naar behoefte plaatsvinden.
 

Overzicht diensten

Vanuit Auxilium Corporate Finance kunt u gebruik maken van de volgende diensten:
 

 • Het integraal of op onderdelen begeleiden van aan- en verkooptrajecten van bedrijven
 • Advies over (toekomstig beoogde) bedrijfsopvolging, de daaraan verbonden financiële, fiscale en/of juridische aspecten en de daarbij gewenste structuur en te nemen vervolgstappen
 • Begeleiding bij due dilligence onderzoeken in het kader van de aan- en verkoop van bedrijven, waarbij zowel in de due dilligence aandacht wordt gegeven aan de fiscale, financiële, personele (waaronder pensioenen) als juridische positie van het betrokken bedrijf
 • Advisering en begeleiding bij bedrijfswaarderingsvraagstukken, zoals het verzorgen van DCF-waardebepalingen of verbeterde rentabiliteitswaardeberekeningen, waarbij meerdere varianten mogelijk zijn 
 • Het zorgdragen voor de juridische ondersteuning, begeleiding en advisering inzake de aan- en verkoopplannen van ondernemingen in het MKB, zoals het opstellen van geheimhoudingsverklaring, koop- en verkoopovereenkomsten, intentieverklaringen, aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomst, concurrentiebedingen, leningsovereenkomsten etc.
 • Mogelijke ondersteuning en advisering bij financieringsvraagstukken
 • Begeleiding en advisering bij management buy-out of management buy-in vraagstukken
 • Herstructurering en/of advies over reorganisatievraagstukken (zoals bedrijfseconomische analyses, afslanken personeelsbestand, begeleiding ontslagaanvragen e.d.)
 • Strategiebepaling en advies over toekomstige overdracht (met SWOT-analyse) 

Begeleiding bij aan- en verkoop van uw kantoor

Vanuit ons team ondersteunen wij aangesloten kantoren ook bij de aan- en verkoop van een eigen kantoor. Hiervoor is mr Jaco Hoksbergen het eerste aanspreekpunt. Voor vragen of meer informatie hierover kunt u contact met hem opnemen. In overleg met u wordt  bekeken welke vraagstelling en behoefte aan ondersteuning gewenst is en wat wij daarin voor u en uw klant kunnen betekenen. 

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Auxilium Corporate Finance Team

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • contractenrecht
 • mediation
 • bedrijfsopvolging
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
 • ondernemingsrecht

Marco Kastelein

Auxilium Corporate Finance Team

bedrijfsadviseur

m.kastelein@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • financieren
 • bedrijfsovername
 • bijzonder beheer