Begeleiding bij bedrijfsovername

Begeleiding bij bedrijfsovername

Bedrijfsovername vraagt multidisciplinaire en gespecialiseerde juridische aanpak

Pagina afdrukken
Een bedrijf kopen of een bedrijf verkopen is een grote stap. Bij een bedrijfsovername komt heel wat kijken en uw klant wil graag dat de overname goed wordt geregeld. De begeleiding bij de bedrijfsovername is dan ook belangrijk. Uw kantoor vervult daarbij vaak een belangrijke rol. Wij kunnen u en uw klant hierin deskundig juridisch en strategisch ondersteunen in het hele proces van bedrijfsovername.
 

Bedrijfsovername vraagt multidisciplinaire aanpak 

Begeleiding bij bedrijfsovername is een specialistisch vak en vraagt om kennis van diverse aspecten: juridisch, fiscaal, financieel en bedrijfseconomisch. Daarnaast speelt natuurlijk ook het menselijke aspect een grote rol, vanwege de emoties die komen kijken bij een bedrijfsoverdracht, meer in het bijzonder bij een familiebedrijf. Kortom; een multidisciplinaire aanpak is belangrijk!
 
Uw kantoor kan hier, afhankelijk van welke dienstverlening u zelf in huis heeft, een belangrijke rol vervullen door begeleiding te bieden bij fiscale, financiële en bedrijfseconomische aspecten rond de bedrijfsovername. Het aansturen van het hele proces is ook een belangrijke taak bij de begeleiding van een bedrijfsovername. U bent daarin vaak de ‘spin in het web’ vanwege uw opgebouwde vertrouwensrelatie met de ondernemer. Maar tegelijk kunt u behoefte hebben aan gespecialiseerde ondersteuning op dit terrein, ook vanwege de integrale benadering die dit proces vraagt. Wij kunnen voor u in dit proces juridische en strategische ondersteuning bieden.
 

Streven naar ‘win-win’ voor uw klant

Wanneer u samen met uw klant besluit om een proces van bedrijfsovername in te gaan, dan hoeft u er als accountant niet alleen voor te staan en kunnen wij samen met u een ‘win-win’ situatie voor uw klant bereiken. Dat doen wij door onze specialistische juridische en multidisciplinaire dienstverlening te combineren met uw eigen rol als accountant en uw specifieke kennis van de klant.
Auxilium Juridisch Advies kan hierin het volgende voor u en uw klant betekenen:
 
 • Juridische begeleiding bij due dilligence onderzoek

Juridische ondersteuning kan gewenst zijn bij het uitvoeren van een due dilligence onderzoek. Het gaat dan niet alleen om een financieel of fiscaal onderzoek (waar andere specialisten bij betrokken kunnen zijn), maar bijvoorbeeld ook om het personeel van het bedrijf dat betrokken is bij de overname. Het is aan te bevelen om voorafgaande aan een bedrijfsoverdracht te investeren in een controle van alle aspecten aangaande het personeel. Dit om te voorkomen dat men tijdens het aan- of verkooptraject geconfronteerd wordt met onverwachte zaken.
 
Het gaat bijvoorbeeld om te onderzoeken in hoeverre de dossiers van het personeel volledig zijn, of aanmeldingen voor pensioen en verzekeringen bijgewerkt zijn, of salarisgegevens correct zijn verwerkt, in hoeverre bij ziekte bij medewerkers is gehandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving, wordt er gewerkt met flexibele arbeidskrachten en/of zzp-ers en wordt voldaan aan de geldende regelgeving (bijvoorbeeld wet DBA), is de cao en/of pensioenregeling correct toegepast, zijn er aanspraken van personeel te verwachten, een vergelijking van de arbeidsvoorwaarden van de koper en verkoper en de consequenties daarvan, enzovoorts. Wij kunnen u vanuit Auxilium Juridisch Advies bijstaan door een personele due dilligence uit te voeren.
 
 • Het voeren van onderhandelingen in het overnameproces

Uw klant wordt door u veelal begeleid bij het maken van beslissingen op bedrijfseconomisch, financieel en fiscaal gebied. Wij kunnen uw klant in het overnameproces ook strategisch en juridisch ondersteunen. De onderhandelingen met kandidaat-kopers kunnen eventueel (ook) door ons worden gevoerd, ofwel samen met u en uw klant, waarbij ook onderwerpen als de gewenste structuur van de transactie, de koopsom en andere randvoorwaarden zoals garanties en zekerheden besproken kunnen worden. Bijkomend voordeel in dit proces kan zijn dat er een rolverdeling kan worden afgesproken waarbij de klant zelf niet altijd direct betrokken hoeft te zijn als dat niet gewenst of nodig is.

Uw klant kan in het proces mogelijk ook een financiering nodig hebben indien hij een bedrijf wenst te kopen. In verband met de financiering kan waar gewenst ook samengewerkt worden met de specialisten van Auxilium Financieringsdesk.
 
 • Volledig juridische begeleiding bij alle benodigde documenten

Heeft uw klant eenmaal na de gevoerde onderhandelingen overeenstemming bereikt met de andere partij, dan moeten de afspraken vaak eerst worden vastgelegd in een intentieverklaring en in een latere fase – bijvoorbeeld na positieve afronding van een due dilligence onderzoek - in een koop-verkoopovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld een activatransactie zijn of een aandelentransactie en afhankelijk van de gekozen vorm zijn er een aantal juridische aandachtspunten, zoals mogelijke garantie- en vrijwaringsbepalingen. Ook kan het tijdig opstellen van een familiestatuut aan de orde komen bij bedrijfsopvolging binnen de familie.
 
Wij kunnen de klant volledige juridisch begeleiding bieden bij de verdere effectuering en vastlegging van de beoogde transactie, tot en met de begeleiding naar de notaris en/of het eventueel als gevolg van de transactie moeten doorvoeren van benodigde structuurwijzigingen om het bedrijf toekomstbestendig te kunnen voortzetten (zoals statutenwijzigingen, nieuwe aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst etc.). Ook moeten er mogelijke andere contracten opgesteld worden zoals leningsovereenkomsten, borgstellingen of opdrachtovereenkomsten (voor de situatie na de overnamedatum).
 

Waar staan we voor

Wij bieden vanuit onze kennis en ervaring specifieke begeleiding bij bedrijfsovernames vanuit een multidisciplinaire aanpak, afgestemd op de situatie van uw klant. Waar nodig werken we samen met andere specialisten van Auxilium Adviesgroep. Voor een multidisciplinaire aanpak verwijzen we ook graag naar onze pagina over integrale bedrijfsadvisering. Daarbij staan we voor: 
 
 • Betrokken en persoonlijke begeleiding;
 • Gedegen en eerlijk advies op basis van de klantsituatie;
 • Zoveel mogelijk vooraf duidelijkheid over wat u en uw klant kan verwachten van het traject;
 • Goede samenwerking met u, uw klant en andere specialisten (accountant, fiscalist en notaris) gedurende het traject. 

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Begeleiding bij bedrijfsovername

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • bedrijfsopvolging
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen

mr. Petra de Rijk

Begeleiding bij bedrijfsovername

jurist

p.derijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • fusies
 • overnames
 • herstructureringen
 • omzettingen
 • bedrijfsoverdrachten