Dossiercoaching

Dossiercoaching

Monitoren, voorstel tot verbeteren en gelijk implementeren

Pagina afdrukken
Bij dossiercoaching wordt een samenstellings- of beoordelingsdossier beoordeeld aan de hand van de vragenlijsten van de Raad voor Toezicht. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan externe verslaggeving en dossiervorming. Aan de hand van de bevindingen worden aan de accountant de verbeteringen voorgesteld die hij gelijk kan implementeren. Daar waar nodig kan deze dossiercoaching een onderdeel zijn van de evaluatie van het kwaliteitssyteem. De werkwijze hierbij is als volgt: het dossier wordt gereviewd en de bevindingen vastgelegd. Hierna worden deze met de accountant besproken en komen we tot een mogelijke lijst van aanbevelingen. Deze bespreking neemt ongeveer 1 uur in beslag. Het aantal PE-punten bedraagt 1 per dossier, met een maximum van 4 per jaar per accountant.

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Dossiercoaching

accountant

j.weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • ondernemerschap

Marcel van Dijk RA

Dossiercoaching

accountant

m.dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • waarderingen

Wilco Schut AA

Dossiercoaching

accountant

w.schut@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

Ed Suiker RA

Dossiercoaching

accountant

e.suiker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap
 • externe verslaggeving