Estate planning

Estate planning

Wij denken graag met u mee over uw vermogen, voor nu en voor de toekomst.

Pagina afdrukken

Een goede estate planning is geen overbodige luxe als het gaat om uw vermogen. De adviseurs van Auxilium kijken graag samen met u naar passende mogelijkheden van schenking en vererving.  Wat houdt dat nu precies in? 


Advisering rondom testamenten en huwelijksvoorwaarden/
samenlevingsovereenkomsten

Wilt u weten of een testament juridisch, fiscaal én praktisch gezien nog up to date is? Vraagt u zich af of de huwelijksvoorwaarden nog passend zijn bij de huidige situatie van uw cliënten? Is er nooit feitelijk verrekend op grond van een verrekenbeding en staan cliënten op het punt om uit elkaar te gaan?  Persoonlijke situaties veranderen regelmatig en deze veranderingen zijn van invloed op de inhoud en uitwerking van een testament en/of de huwelijksvoorwaarden. Dit is met name zichtbaar bij ondernemers. In de tijd dat uw cliënten trouwden en naar de notaris gingen was er misschien nog geen sprake van een (noemenswaardige) onderneming. Jaren later blijkt dat de onderneming sterk is gegroeid, het is dan van belang om te kijken of het testament en de huwelijksvoorwaarden nog wel aansluiten bij de wensen en persoonlijke situatie van uw cliënten. Dit is zeker het geval indien een van de erfgenamen de beoogde bedrijfsopvolger is. Ook de veranderende fiscale regels, denkt u aan de bedrijfsopvolgingsregeling, geeft aanleiding voor een check.

 

Advisering met betrekking tot schenken

Wat zijn de verschillende mogelijkheden en welke vorm van schenking past het best bij de familie- en vermogenssituatie? Welke clausules zijn raadzaam om vast te leggen? Samen met de financiële planners kunnen wij een voor beide generaties optimaal schenkingsplan opstellen.  
 

Hulp en advies bij de afwikkeling van nalatenschappen

​Bij een overlijden moet er veel geregeld worden, zowel juridische als praktische zaken. Naast het adviseren op het gebied van de afwikkeling van een nalatenschap en het maken van berekeningen (Hoeveel erfbelasting is er verschuldigd? Wat is fiscaal de optimale rente?), kunnen wij u ook bijstaan bij de feitelijke afwikkeling van een nalatenschap, bijvoorbeeld het opstellen van de aangifte erfbelasting of het maken van een boedelbeschrijving. Ook kunnen wij de executeur helpen bij de uitvoering van zijn taak.
 

Advies bij internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht

Regelmatig komen wij cliënten tegen met een (tweede) huis in het buitenland. Gelden daar aparte regels voor bij overlijden of is het Nederlandse testament geldig? Wordt mijn cliënt geconfronteerd met dubbele heffing van successierechten?
 

Algemeen advies

Uiteraard kunt u voor allerlei algemene vragen op het gebied van familie- en erfrecht ook bij ons terecht. Denk dan bijvoorbeeld aan vragen op het gebied van trouwen, samenwonen, voogdij, bewindvoering, gezag en echtscheiding.  Daarnaast bieden wij diverse verdiepingscursussen aan op o.a. het gebied van familie- en erfrecht. 

Meer weten?

mr. Maartje Mathijsen-Molenkamp

Estate planning

estate planner | advocaat

m.mathijsen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • anbi regime
  • echtscheiding
  • successierecht
  • familie- en erfrecht
  • complexe nalatenschappen
  • huwelijksvermogensrecht

Mariëtte Elling CFP® RFEA

Estate planning

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer
  • echtscheiding