Integrale en multidisciplinaire benadering voor complexe opdrachten

Integrale en multidisciplinaire benadering voor complexe opdrachten

U blijft als relatiebeheerder van uw klant direct betrokken bij alle ontwikkelingen.
Pagina afdrukken

Bij complexere adviestrajecten is een integrale aanpak van groot belang om uw meerwaarde voor de klant optimaal te laten zijn. Uw kantoor kan hierin ook een onderscheidend verschil maken met een collega-kantoor. In de profilering naar uw klanten kunt u hiervan gebruik maken, zo mogelijk met de adviseurs van Auxilium.

Vanwege de toenemende ingewikkelde regelgeving hebben uw klanten steeds meer met complexe vragen te maken. Zeker bij belangrijke vragen als reorganisatie, overname, bedrijfsopvolging of herstructurering komen alle disciplines samen. Tegelijk willen uw klanten hiervoor bij voorkeur niet allerlei 'loketten' moeten aflopen maar zoveel mogelijk één aanspreekpunt hebben. Als accountant bent u daarvoor vaak 'de spin in het web' waar alle lijntjes samenkomen. Dergelijke complexe adviesvragen vragen om een totaalaanpak om uw cliënt optimaal van dienst te kunnen zijn. Auxilium ondersteunt u graag bij dergelijke complexe adviesopdrachten.
 

Integrale bedrijfsadvisering

Vanuit Auxilium Bedrijfsadvisering bieden wij integrale bedrijfsadvisering voor met name het MKB, wat ook de belangrijkste doelgroep is van de bij ons aangesloten kantoren. Doelstelling van deze vorm van integrale adviesdienstverlening is om in nauwe samenwerking met een aangesloten kantoor een klant-ondernemer optimaal van dienst te kunnen zijn bij complexere adviesvragen. Samen met u als de betrokken accountant wordt (zonodig) een team van deskundige adviseurs ingezet die past bij het gevraagde adviestraject.

Denk bijvoorbeeld aan de complexiteit rondom de veranderde wetgeving van de flex-BV waarbij in geval van een voorgenomen herstructurering zowel de juridische, financiële als fiscale aspecten integraal beoordeeld moeten worden. Dit past bij de behoefte van veel ondernemers aan gedegen advies op het snijpunt van financiën, bedrijfseconomie, fiscaliteit, pensioen en financiële planning, juridische diensten en onder­nemings­strategie.
 
Binnen Auxilium Bedrijfsadvisering zijn er twee aanspreekpunten die het proces samen met u begeleiden: Marco Kastelein en/of Jaco Hoksbergen. Zij coördineren zo nodig de inzet van andere gespecialiseerde adviseurs in nauw overleg met u. Er staat een team van deskundige adviseurs ter beschikking om het adviestraject samen met u optimaal te begeleiden, met een heldere taak- en rolverdeling. Vanzelfsprekend blijft u hierbij relationeel eindverantwoordelijk voor uw klant.
 
Door de korte lijnen die er zijn binnen Auxilium zelf en met de aangesloten kantoren kan er snel en efficiënt geschakeld worden en inzet naar behoefte plaatsvinden.
 

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Integrale en multidisciplinaire benadering voor complexe opdrachten

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
  • ondernemingsrecht
  • contractenrecht
  • mediation
  • bedrijfsopvolging

Marco Kastelein

Integrale en multidisciplinaire benadering voor complexe opdrachten

bedrijfsadviseur

m.kastelein@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financieren
  • bijzonder beheer
  • bedrijfsovername