Uw accountant is aangesloten bij Auxilium Adviesgroep

Uw accountant is aangesloten bij Auxilium Adviesgroep

Een externe sparring partner binnen handbereik!

Pagina afdrukken
Uw accountant kiest voor aansluiting bij Auxilium Adviesgroep. En daar heeft uw accountant een goede reden voor: hij wil u bij alle voorkomende vraagstukken uitstekend van dienst kunnen zijn. Maar ook uw accountant is geen specialist in de breedte; hij weet waar de expertisehorizon ligt. Uw accountant wint dus extra advies in wanneer de situatie daarom vraagt. Op die momenten komt Auxilium Adviesgroep in beeld, in de rol van externe collega of externe sparring partner. 

Voor het leesgemak hebben wij gekozen om de 'hij-vorm' te gebruiken als wij het over uw accountant hebben. Daar waar 'hij' staat kan uiteraard ook 'zij' gelezen worden. 
 

Wat zijn de voordelen voor u van het Auxilium-lidmaatschap?

Uw accountant koopt de extra specialistische kennis die op sommige momenten voor u nodig zijn, bij ons in. Dat betekent dat uw accountant: 
 • beschikt over een extern vaktechnisch team dat bij alle voorkomende problemen of vragen geraadpleegd kan worden: uw accountant kan u hierdoor met alle voorkomende issues helpen
 • met ons spart over vaktechnische en bedrijfseconomische onderwerpen; uw accountant blijft hierdoor scherp, en kan daardoor creatievere oplossingen bedenken
 • geen dure andere externe adviseurs hoeft in te schakelen om uw specialistische vraag te beantwoorden; dit merkt u aan de rekening die u van uw accountant ontvangt
 • relevant nieuws van ons ontvangt; hierdoor kan uw accountant proactief en adequaat inspelen op ontwikkelingen die uw bedrijf raken
 • een waarnemingsovereenkomst met ons kan afsluiten; als de nood aan de man is, regelen wij een plaatsvervanger die uw lopende zaken behartigt
   

Welke specialistische kennis kan uw accountant bij ons inkopen?

Auxilium heeft een team van adviseurs waar uw accountant op kan rekenen. Wie zijn zij en waarbij ondersteunen zij uw accountant?

 • De afdeling belastingadvies ondersteunt bij vraagstukken over de belastingheffing van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en particulieren. Meer weten? 
 • De afdeling juridisch advies ondersteunt en adviseert bij diverse voorkomende juridische kwesties. Het accent ligt daarbij op bedrijfsjuridische advisering met betrekking tot contractenrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrechtelijke en samenwerkingsvraagstukken. Daarnaast geven zij advies over arbeidsrechtelijke zaken waaronder het opstellen of screenen van arbeidsovereenkomsten, het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en de begeleiding bij ontslagkwesties of reorganisaties (ook het voeren juridische procedures). Met name bij arbeidsconflicten en andere zakelijke geschillen kan mediation een goed alternatief bieden. Meer weten?   
 • De afdeling bedrijfsadvies ondersteunt en adviseeert bij aan- en verkooptrajecten van bedrijven. Meer weten?
 • De afdeling estate planning kijkt naar passende mogelijkheden van schenking en vererving. Daarnaast is er begeleiding mogelijk bij de afwikkeling van nalatenschappen of advies over (internationaal) huwelijksvermogens- en erfrecht. Meer weten?
 • De afdeling financiële planning staat uw accountant bij met kennis rondom oudedagsvoorzieningen en biedt inzicht in de financiële situatie van een ondernemer. Inkomsten, uitgaven en vermogen kunnen door hen in kaart worden gebracht. Meer weten?
 • De financieringsdesk begeleidt accountants en hun klanten in financieringstrajecten. Meer weten?
 • Het echtscheidingsteam van Auxilium: Eén loket waar u met al uw vragen over echtscheiding terecht kunt  
 • Advies rondom P&O, door te ondersteunen bij arbeids- en sociaal praktische vraagstukken, anderzijds door als personeelsadviseur en vast aanspreekpunt op te treden voor bedrijven. Meer weten?
 • Ziekteverzuimbegeleiding, een pro-actieve en professionele ondersteuning van onze verzuimmanager bij ziekte van een werknemer. Meer weten? 
 • Abonnement vertrouwenspersoon of klachtencommissie, deze dienst kan ook voor u als ondernemer met personeel interessant zijn. Meer weten? 


Wilt u meer weten over de diensten van 'de collega op afstand van uw accountant'?

Het lidmaatschap van Auxilium stelt uw accountant in staat om u prima van dienst te zijn. Heeft u een vraag of behoefte aan een advies, dan is uw accountant uw eerste aanspreekpunt bij Auxilium. Uw accountant kent u immers het beste en weet bij wie hij of zij terecht kan. U kunt rekenen op uw accountant!