Waarneming

Waarneming

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje

Pagina afdrukken
Overeenkomstig artikel 29 van NVAK, dient iedere openbare accountant waarneming van zijn beroepsuitoefening op adequate wijze te regelen in geval van ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij ons kunt u dit regelen. Regelmatig nemen wij met u de gemaakte afspraken door en toetsen die aan de actualiteit. Daarnaast kunnen wij niet alleen u maar ook uw medewerkers informeren. Het is immers van belang dat ook zij goed geïnformeerd zijn over de handelwijze bij een eventuele waarneming.

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Waarneming

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemerschap
 • toetsing

Marcel van Dijk RA

Waarneming

accountant

dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • waarderingen
 • accountancy-dienstverlening mkb

Wilco Schut AA

Waarneming

accountant

schut@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

Ed Suiker RA

Waarneming

accountant

suiker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • externe verslaggeving
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap