Rechtbank matigt Wwft boete van BFT

Rechtbank matigt Wwft boete van BFT

Rechtbank stelt Wwft-boete van BFT naar beneden bij van € 42.000 naar € 21.000
Pagina afdrukken
Op 15 december 2017 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in het beroep dat een accountantskantoor heeft aangespannen tegen de opgelegde verminderde boete door BFT groot € 28.000.

Het accountantskantoor heeft een meubelzaak als klant die meubilair verkoopt en laat verschepen naar een Midden-Amerikaans land. Op onregelmatige momenten komt er iemand over naar Nederland om de openstaande facturen contant te betalen. Periodiek klopt een medewerker van het kantoor de administratie in. Op grond van de WWFT is de meubelzaak zelf ook instelling geworden door de levering van goederen en de contante betalingen van méér dan € 15.000. Zij had zelf moeten onderzoeken of er een vermoeden zou zijn van witwassen. Dit is niet gebeurd.

In het najaar van 2014 bezoekt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) het kantoor voor een gericht onderzoek. Het BFT verwijt het kantoor geen naleving en uitvoering te geven aan art. 3 WWFT. Dit artikel heeft betrekking op het uitvoeren van een goed cliëntenonderzoek, mede het monitoren van klanten en eventueel bijstellen van het risicoprofiel.  Er wordt ook gesteld dat het kantoor verzuimd heeft 7 ongebruikelijke transacties uit de periode 2011-2013 te melden bij het FIU. Beide verwijten leveren in eerste instantie een boete op van € 42.000. Na bezwaar verlaagt het BFT de boete naar € 28.000. In de beroepprocedure (gevoerd door een zeer gerenommeerd fiscaal advocatuur-kantoor) voor de Rechtbank Rotterdam (Meervoudige Kamer: drie rechters ter zitting) wordt uitgesproken:
 
 • de accountant was niet bekend met de ongebruikelijke transacties
 • pas door het bezoek van BFT is dit haar bekend geworden
 • WWFT-wetgeving accepteert geen excuus dat er sprake is van een samenstellingsopdracht bij cliënt
 • via een persbericht is de accountant pas geïnformeerd over het feit dat de cliënt van witwassen werd verdacht
 • dus nader cliëntenonderzoek, meer in het bijzonder, monitoring niet goed uitgevoerd
 • nadat het BFT de ongebruikelijke transacties heeft aangegeven, heeft het kantoor alsnog bij het FIU meldingen gedaan
 • het BFT heeft niet onderbouwd dat de meldingsplicht van artikel 16 WWFT is overtreden
 • de 7 gestelde ongebruikelijke transacties worden alsnog geschrapt
 • resteert de nalatigheid van het monitoren, nader risicoprofiel

De hoogte van de boete werd door de Rechtbank Rotterdam vastgesteld op € 21.000 en het beroep werd gegrond verklaard. Bekijk hier de rechtspraak van deze casus.
 

Welke les is uit dit arrest voor de praktijk te leren?

Indien er extra of aanvullende informatie beschikbaar komt die kan leiden tot een aanpassing van het risicoprofiel, dan dient de accountant/belastingadviseur dit ook uit te voeren. In het vakjargon wordt dit 'monitoren' genoemd. Wees dus alert op wijzigingen bij cliënten en pas uw werkzaamheden hierop aan.
 

Hoe staat het met uw kennis over de Wwft?

In de workshop Wwft  op 6 maart 2018 (te Leusden) komen de aanpassingen van het risicoprofiel ook aan de orde. Het Bureau Financieel Toezicht, het RB en de Belastingdienst bezoeken veel accountantskantoren om te controleren of de regels van de WWFT worden nageleefd. Uit de terugkoppeling van deze bezoeken blijkt, dat er een procedure betreffende het identificeren van cliënten - zoals de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme dit bedoeld -, beschreven moet staan in het kantoorhandboek. Er wordt ook gecontroleerd hoe lang geleden er door de medewerkers een cursus over de WWFT is gevolgd. Volgens het BFT is een cursus die drie jaar geleden is gevolgd te lang geleden om nog actueel te zijn. Is uw parate kennis nog op peil? 

In een keer uw complete kantoor 'bijscholen'? Maak gebruik van onze voordelige incompany workshop

Meer weten?

drs. Ben van den Wijngaart RB

Rechtbank matigt Wwft boete van BFT

fiscalist

wijngaart@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • internationaal belastingrecht
 • belastingheffing mkb

John Weerdenburg AA

Rechtbank matigt Wwft boete van BFT

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemerschap
 • toetsing
10-01-2018