Significante aangelegenheden: organisatie

Significante aangelegenheden: organisatie

Zorg voor een duidelijke organisatiestructuur!
Pagina afdrukken
Bij het samenstellen van een jaarrekening is het van belang om op de hoogte te zijn van de wijze waarop de onderneming(en) is georganiseerd. Bij ondernemingen die op zich staan is dat eenvoudig, maar bij complexe holdingstructuren met meerdere vennootschappen en/of verschillende aandeelhouders kan dat lastig zijn. Zeker als deze structuren over de landsgrenzen gaan.

Maak een duidelijke organisatiestructuur met daarin opgenomen de onderlinge (aandeelhouders) verhoudingen en bijbehorende (intercompany) transacties. Hierdoor bent u in staat te beoordelen of deze op een passende wijze is/zijn verwerkt in de jaarrekening(en). Denk hierbij aan onderlinge huur-, management-, rekeningcourant- en leningstransacties met bijbehorende overeenkomsten.

Daarbij kunnen andere belangen, zoals fiscale of juridische (arms-lenght, verrekenbare verliezen, verlieslatende dochters of de aanwezigheid van een fiscale eenheid) een rol spelen. Vergeet daarbij niet de mogelijke ‘creativiteit’  of onwetendheid van de ondernemingsleider uit het oog te verliezen. Zo moet u er op attent zijn of bij een verlieslatende dochter alle kosten wel verwerkt zijn en deze niet in een vennootschap verantwoord zijn.     

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Significante aangelegenheden: organisatie

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemerschap
  • toetsing
07-02-2018