Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Ondersteuning bij een veilig werkklimaat: abonnement Vertrouwenspersoon

Pagina afdrukken
Als werkgever doet u er uiteraard alles aan om een goed werkklimaat en veilige werkomgeving te bieden aan uw werknemers. Toch kan het in elke organisatie voorkomen dat werknemers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden bij een veilig werkklimaat.

Seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, in welke vorm dan ook, kan veel schade aanrichten. Stress op het werk, gedwongen ontslag, ziekteverzuim, geringe motivatie en het hebben van een negatief beeld van de organisatie of van zichzelf zijn daarvan voorbeelden. Een effectieve aanpak ter preventie van ongewenst gedrag is daarom in het belang van de gehele organisatie.


Vertrouwenspersoon?

U bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat. Dat 'de deur altijd voor iedereen openstaat', is hiervoor onvoldoende. Volgens de Arbowetgeving dient u een actief beleid te voeren en werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Hiervoor moet u beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn van dit beleid. Als er sprake is van ongewenst gedrag op de werkvloer kunt u als werkgever aansprakelijk gesteld worden, indien u onvoldoende kunt aantonen dat u er voldoende aan heeft gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Met het Auxilium abonnement Vertrouwenspersoon leveren wij een vertrouwenspersoon (en aanvullende diensten) die het aanspreekpunt kan zijn voor medewerkers die ongewenste omgangsvormen op de werkvloer vertrouwelijk willen aankaarten. Spelen er andere zaken, zoals een arbeidsconflict, ook dan bent u bij Auxilium aan het juiste adres voor juridisch advies en/of arbeidsrechtelijke afwikkeling.
 

Klachtencommissie

Als een klacht zich niet leent voor een onderlinge oplossing, ondersteunen wij in het opzetten van een klachtencommissie. Dit is niet inbegrepen in het abonnement vertrouwenspersoon.
 

Informeren werknemers/Workshop

Om het reglement over gedrag onder de aandacht te brengen van de werknemers van uw organisatie verzorgen wij een presentatie voor de werknemers. Wij kunnen ook een praktische workshop voor uw organisatie organiseren waarbij de nadruk ligt op persoonlijke ervaringen van werknemers en het aangeven en hanteren van grenzen.
 

Meer weten? 

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u een abonnement Vertrouwenspersoon afsluiten? Neem dan contact met ons op, vrijblijvend mailen wij u de brochure 'Vertrouwenspersoon' met daarin meer informatie en tarieven. Stuur een mail.  

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Vertrouwenspersoon

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • cao recht
  • personeelsmanagement
  • arbeidsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimmanagement