Verwerking Bitcoins in de jaarrekening

Verwerking Bitcoins in de jaarrekening

Bitcoins: Het geld van morgen
Pagina afdrukken
Revolutionair, decentraal, neutraal en vrijwillig. Dit is hoe een bitcoin omschreven wordt. Om simpel te stellen: een bitcoin is digitaal geld. Je kan er goederen mee kopen, ze onderling uitwisselen, ze ontvangen in ruil voor een dienst, ermee speculeren of ze weer omruilen voor bijvoorbeeld Euro's.

In de jaarrekening van een onderneming worden bitcoins gepresenteerd onder de post ‘overige vorderingen’. 

Bitcoins vallen niet onder de definitie van liquide middelen (RJ 940: Kasmiddelen, tegoeden op bank- en girorekeningen, wissels en checks) en ook niet onder de definitie van effecten (RJ 940: Verzamelterm voor waardepapieren zoals aandelen, certificaten van aandelen, claims, obligaties, opties, futures, warrants en inschrijvingen in schuld- en in aandelenregisters).

Bitcoins worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde (jaarrekening op fiscale grondslag) dan wel commercieel omrekenen tegen de koers per balansdatum (commerciële jaarrekening).
 

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Verwerking Bitcoins in de jaarrekening

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemerschap
  • toetsing
13-06-2017